Vocabulary

Phrases

Grammar

Time in Armenian

This is a list of time related words in Armenian. This includes days, months, seasons. Very helpful basic vocabulary for anyone. Let's start with days!

Days: Օրեր
O'rer
Monday: երկուշաբթի
yerkushabt'i
Tuesday: երեքշաբթի
yerek'shabt'i
Wednesday: չորեքշաբթի
chorek'shabt'i
Thursday: հինգշաբթի
hingshabt'i
Friday: ուրբաթ
urbat'
Saturday: շաբաթ
shabat'
Sunday: կիրակի
kiraki

Now we move on to the 12 months of the year. What fun!

January: հունվար
hoonvar
February: փետրվար
petrvar
March: մարտ
mart
April: ապրիլ
april
May: մայիս
mayis
June: հունիս
hoonis
July: հուլիս
hoolis
August: օգոստոս
ogostos
September: սեպտեմբեր
september
October: հոկտեմբեր
hoktember
November: նոյեմբեր
noyember
December: դեկտեմբեր
dektember

Now let's learn about the seasons, hour, minutes and second...

Autumn: աշուն
ashown
Winter: ձմեռ
d'mer'
Spring: գարուն
garoon
Summer: ամառ
amar'
Seasons: տարվա եղանակներ
tarva eghanakner
Months: ամիսներ
amisner
Time: ժամանակ
jhamanak
Hour: ժամ
jham
Minute: րոպե
rope
Second: վարկյան
varkyan

Finally we get to the senences section. This is where you will see some of the above time related words used in a common phrase.

Yesterday was Sunday: Երեկ կիրակի էր
Erek kiraki er
Today is Monday: այսօր երկուշաբթի է
Aysor erkushabti e
See you tomorrow!: կտեսնվենք վաղը
ktesnvenq vaghe
I will visit you in August: ես կայցելեմ քեզ օգոստոսին
yes kaycelem qez ogostosin
Winter is very cold here: ձմռանը այստեղ շատ ցուրտ է
dzmrane aystegh shat curt e
I was born in July: ես ծնվել եմ հուլիսին
yes tsnvel em hoolisin

Did you enjoy the time lesson in Armenian? We hope so. Let's check out the next topic by choosing it below. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian BodyPrevious lesson:

Armenian Body

Next lesson:

Armenian Clothes

Armenian Clothes