Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Places

This is a list of places in Armenian. Helpful vocabulary when discussing buildings you would like to go to, or pointing out natural landscapes.

Bank: բանկ
bank
Hospital: հիվանդանոց
hivandanots'
Desert: անապատ
anapat
Earth: երկիր
erkir
Forest: անտառ
antar'
Garden: պարտեզ
partez
Island: կղզի
kghzi
River: գետ
get
Lake: լիճ
litw
Sea: ծով
c'ov
Sky: երկինք
erkinq
Sun: արև
arev
Moon: լուսին
loosin
Stars: աստղեր
astgher
Mountain: լեռ
ler
Beach: լողափ
loghap'

These are some expressions showing how you can use the above words in a complete sentence, after including adjectives and personal pronouns.

I can see the stars: Ես կարող եմ տեսնել աստղերը
yes karogh em tesnel astghere
I want to go to the beach: ես ուզում եմ լողափ գնալ
yes uzum em gnal loghap
This is a beautiful garden: սա շատ գեղեցիկ պարտեզ է
sa shat geghetsik partez e
The moon is full tonight: այս գիշեր լիալուսին է
ays gisher lialoosin e

We hope that the above words and expressions of places in Armenian have been helpful. For more lessons click the "Next" button, or choose your own subject from the menu above.

Armenian HousePrevious lesson:

Armenian House

Next lesson:

Armenian Jobs

Armenian Jobs