Vocabulary

Phrases

Grammar

House in Armenian

This is a list of house related words in Armenian. These household objects are important to know because they're found in every part of a home.

Bed: մահճակալ
mahchakal
Bedroom: ննջարան
nnjaran
Carpet: ծածկոց
tsatskots
Ceiling: առաստաղ
arastagh
Chair: աթոռ
ator
Computer: համակարգիչ
hamakargich
Desk: գրասեղան
graseghan
Door: դուռ
door
Furniture: կահույք
kahuyk'
House: տուն
toon
Kitchen: խոհանոց
khohanots'
Refrigerator: սառնարան
sarrnaran
Roof: տանիք
taniq
Room: սենյակ
senyak
Table: սեղան
seghan
Television: հեռուստացույց
herrustats'uyts'
Toilet: զուգարան
zugaran
Window: պատուհան
patuhan
Stove: վառարան
varraran
Wall: պատ
pat

The following sentences contain some of the household items above which you might find handy.

I'm watching television: Ես հեռուստացույց եմ դիտում։
Yes herustatsuyts em ditum
I need to use the toilet: Ես պետք է զուգարան գնամ։
Yes petq e zugaran gnam
Can you close the door?: Կարո՞ղ ես դուռը փակել։
Karogh es dure pakel?
Can you open the window?: Կարո՞ղ ես պատուհանը բացել։
Karogh es patuhane batsel?
This room is very big: Այս սենյակը շատ մեծ է։
Ays senyake shat mets e.
I need to use the computer: Ես պետք է համակարգչից օգտվեմ։
Yes petq e hamakargchits ogtvem.

Now that we have reviewed the house related words in Armenian. Let's check out the next topic by choosing the lesson below or choose your own topic from the menu above.

Armenian SchoolPrevious lesson:

Armenian School

Next lesson:

Armenian Places

Armenian Places