Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Fruits & Vegetables

This is a list of fruits and vegetables in Armenian. Knowing these plants can be helpful when shopping in a grocery store or even restaurant.

Lemons: կիտրոններ
kitronner
Apples: խնձորներ
khndzorner
Oranges: նարինջներ
narinjner
Peaches: դեղձեր
deghdzer
Figs: թզեր
tzer
Pears: տանձեր
tandzer
Pineapples: արքայախնձորներ
arqayakhndzorner
Grapes: խաղողներ
khaghoghner
Strawberries: ելակներ
yelakner
Bananas: ադամաթուզեր
adamatoozer
Watermelon: ձմերուկ
dzmerook
Avocados: ավոկադոներ
avokadoner

Now here is the list of some commonly used vegetables:

Carrots : գազարներ
gazarner
Corn: եգիպտացորեն
yegiptacoren
Cucumbers: վարունգ
varoongner
Garlic: սխտոր
skhtor
Lettuce: հազար
hazar
Olives: ձիթապտուղներ
dzitaptooghner
Onions: սոխեր
sokher
Peppers: պղպեղներ
pghpeghner
Potatoes: կարտոֆիլներ
kartofilner
Pumpkin: դդում
dedoom
Beans: լոբի
lobi
Tomatoes: լոլիկներ
lolikner

The following sentences include some fruits and vegetables mentioned above to show you how you can use them in your daily conversation.

This fruit is delicious: Այս պտուղը համեղ է։
ays ptughe hameghe
Vegetables are healthy: Բանջարեղենը առողջարար է
banjareghene aroghjarar e
I like bananas: Ես սիրում եմ ադամաթուզ
yes siroum em adamatooz
I don't like cucumber: Ես չեմ սիրում վարունգ
yes chem siroum varoong
Bananas taste sweet: Ադամաթուզերը քաղցր են
adamatoozere qaghtsr en
Lemons taste sour: Կիտրոնները թթու են
kitronnere ttu en

Now that you have learned the essentials about fruits and vegetables in Armenian, you can view the rest of our lessons by clicking the "Next" button or check the side menu above to choose a specific topic.

Armenian FoodPrevious lesson:

Armenian Food

Next lesson:

Armenian Animals

Armenian Animals