Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Restaurant

These are expressions used in restaurants in Armenian. Very useful when ordering from a menu in combination with our Armenian Food list.

Where is there a good restaurant?: Որտե՞ղ լավ ռեստորան կա:
vortegh lav restoran ka?
I'm vegetarian: Ես բուսակեր եմ։
Yes busaker em
What's the name of this dish?: Այս ուտեստի անունն ի՞նչ է։
Ays ootesti anunn inch e?
Waiter / waitress!: Մատուցող / մատուցողուհի
Matootsogh / matootsoghuhi
May we have the check please?: Չեկը կարելի՞ է։
Cheke kareli e?
It is very delicious!: Շա՛տ համեղ է։
Shat hamegh e.
What do you recommend?: Ի՞նչ խորհուրդ կտաք (ուտել)
Inch khorhurd ktaq (utel)?
The bill please!: Հաշի՛վը, խնդրում եմ։
Hashive khndroom em.

The following items can be found in restaurants as well as kitchens. Which means it would be useful to memorize them.

Spicy: կծու
ktsoo
Sweet: քաղցր, քաղցրահամ
qaghcr, qaghcraham
Salty: աղի
aghi
Plate: ափսե
ap'se
Fork: պատառաքաղ
patar'aqagh
Knife: դանակ
danak
Spoon: գդալ
gdal
Table: սեղան
seghan
Menu: ճաշացանկ
tchashatsank
Food: Սնունդ
Snoond
Dessert: դեսերտ
desert
Water: ջուր
joor
A cup of: մի բաժակ
mi bazhak
A glass of: մի գավաթ
mi gavat'
Salad: աղցան
aghcan
Soup: ապուր
apowr
Bread: հաց
hats'
Black pepper: սև պղպեղ
sev pghpegh
Salt: աղ
agh
Tip: թեյավճար
teyavchar
Napkin: անձեռոցիկ
andzerotsik

Hopefully these expressions of restaurant in Armenian can help you order off the menu or ask waiters items you might need. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Armenian ShoppingPrevious lesson:

Armenian Shopping

Next lesson:

Armenian Travel

Armenian Travel