Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Clothes

This is a list of clothes in Armenian. This can enable you to describe what you are wearing or what dress you would like to purchase from a store.

Coat: վերարկու
verarku
Dress: զգեստ
zgest
Hat: գլխարկ
glkhark
Jacket: բաճկոն
bachkon
Pants: տաբատ, շալվար
tabat, shalvar
Shirt: վերնաշապիկ
vernashapik
Shoes: կոշիկներ
koshikner
Socks: գուլպաներ
gulpaner
Underwear: ներքնազգեստ
nerk'nazgest
Sweater: բրդյա վերնաշապիկ
brdya vernashapik
Suit: կոստյում
kostyum
Tie: փողկապ
poghkap
Belt: գոտի
goti
Gloves: ձեռնոցներ
dzernocner
Umbrella: հովանոց, անձրևանոց
hovanoc, andzrevanotc
Wallet: դրամապանակ
dramapanak
Watch: ժամացույց
zhamacouyc
Glasses: ակնոցներ
aknotcner
Ring: մատանի
matani
Clothes: հագուստ
hagowst

Now we will see some of the expressions used above in a sentence. They could be used when trying new clothes or when complementing others.

These shoes are small: Այս կոշիկները փոքր են
ays koshiknere poqr en
These pants are long: Այս տաբատը երկար է։
ays tabate erkar e
I lost my socks: Ես կորցրել եմ իմ գուլպաները։
yes korcrel em im goolpanere
She has a beautiful ring: Նա գեղեցիկ մատանի ունի։
na geghecik matani ooni
Do you like my dress?: Քեզ դուր՞ է գալիս իմ զգեստը
qez door e galis im zgeste?
It looks good on you: Այն քեզ սազում է։
ayn qez sazoom e

After this short lessons about clothes in Armenian. Let's check out the next lesson! So click the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian TimePrevious lesson:

Armenian Time

Next lesson:

Armenian Food

Armenian Food