Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Shopping

This is a list of expressions about shopping in Armenian. Useful in supermarkets, sightseeing, and when haggling to get a good bargain.

How much is this?: Ի՞նչ արժե սա:
Inch arjhe sa?
Can you take less?: Կարո՞ղ եք ավելի էժան գնով տալ:
Karogh eq aveli ejhan gnov tal?
I'm just looking: Ես պարզապես նայում եմ:
Yes parzapes nayum em.
This is too expensive: Սա շատ թանկ արժե
Sa shat tank arjhe
Do you accept credit cards?: Կրեդիտ քարտեր ընդունո՞ւմ եք:
Kredit qarter endounoom eq?
Only cash please!: Միայն կանխիկ, խնդրում եմ:
Miayn kankhik, khndroom em

The following vocabulary is related to shopping places where you might need to buy goods or services.

Expensive: թանկ, թանկարժեք
t'ank, t'ankarjheq
Cheap: էժան
ezhan
Cafe: սրճարան
srcharan
Cinema: կինոթատրոն
kinot'atron
Supermarket: սուպերմարկետ, խանութ
sowpermarket, xanowt'
Gas station: գազալցակայան
gazaltsakayan
Museum: թանգարան
t'angaran
Pharmacy: դեղատուն
deghatun
Credit card: Կրեդիտ քարտ
kredit qart
Cash: կանխիկ
kankhik
Check: չեկ
chek
Parking: ավտոկայանատեղի
avtokayanateghi

Hopefully these expressions of shopping in Armenian can help you get around town and get some good bargains. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Armenian MistakesPrevious lesson:

Armenian Mistakes

Next lesson:

Armenian Restaurant

Armenian Restaurant