Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Travel

This is a list of travel in Armenian. It will come in handy when landing at the airport or answering tourism and business questions.

Airplane: օդանավ
odanav
Airport: օդանավակայան
odanavakayan
Bus: ավտոբուս
avtobus
Bus station: ավտոբուների կայարան
avtobusneri kayaran
Car: ավտոմեքենա
avtomekena
Flight: թռիչք
t'richk'
For business: գործով
gortsov
For pleasure: հաճույքի համար
hachooyghi hamar
Hotel: հյուրանոց
hyuranots'
Luggage: ուղեբեռ
ugheber
Parking: ավտոկայանատեղի
avtokayanateghi
Passport: անձնագիր
andznagir
Reservation: ամրագրում
amragrum
Taxi: տաքսի
tak'si
Ticket: տոմս
toms
Tourism: տուրիզմ
turizm
Train: գնացք
gnats'k'
Train station: Գնացքի կայարան
gnatsqi kayaran
To travel: ճանապարհորդել
chanaparordel
Help Desk:

Now we will use the Armenian words above in different sentences related to tourism and travel.

Do you accept credit cards?: Կրեդիտ քարտեր ընդունու՝մ եք:
Kredit qarter endoonoom eq?
How much will it cost?: Ինչքա՞ն դա կարժենա:
inchqan da karzhena?
I have a reservation: Ես նախօրոք պատվիրել էի:
Yes nakhoroq patvirel ei
I'd like to rent a car: Ես ուզում եմ ավտոմեքենա վարձել:
Yes oozoom em avtomek'ena vartsel
I'm here on business/ on vacation.: Ես գործուղման / արձակուրդի եմ այստեղ:
Yes gortsughman / ardzakurdi em aystegh
Is this seat taken?: Այս տեղը զբաղվա՞ծ է:
ays teghe zbaghvats e?

After the travel lesson in Armenian, which we hope you enjoyed, now we move on to the next topic by clicking the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Armenian RestaurantPrevious lesson:

Armenian Restaurant

Next lesson:

Armenian Survival

Armenian Survival