Vocabulary

Phrases

Grammar

Armenian Greetings

This is a list of greetings in Armenian. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.

Hi!: Բարև
Barev, Voghjuyn
Good morning!: Բարի առավոտ
Bari aravot
Good afternoon!: Բարի օր
Bari or
Good evening!: Բարի երեկո
Bari ereko
Welcome!: Բարի գալուստ
Bari galust
How are you? (friendly): Ինչպե՞ս ես
Inchpes es?
How are you? (polite): Ինչպե՞ս եք
Inchpes eq?
What's up? (colloquial) : Ի՞նչ կա
Inch ka?
I'm fine, thank you!: Լավ եմ, շնորհակալություն-
Lav em, shnorakalutyun
And you? (friendly): Իսկ դու՞
Isk du?
And you? (polite): Իսկ դու՞ք
Isk duq?
Good: Լավ
Lav
Bad: Վատ
Vat
Happy: Երջանիկ
Erjanik
Sad: Տխուր
Tkhur
Thank you!: Շնորհակալություն
Shnorakalutyun
Thank you very much!: Շատ շնորհակալ եմ
Shat shnorakal em
You're welcome!: Խնդրեմ
Khndrem
Have a nice day!: Մաղթում եմ բարի օր
Maghtum em bari or
Good night!: Բարի գիշեր
Bari gisher
See you later!: Կտեսնվենք
Ktesnvenq
Have a good trip!: Բարի ճանապարհորդություն
Bari chanaparordutyun
It was nice talking to you!: Հաճելի էր քեզ հետ զրուցելը
Hacheli er qez het zrucele

The above greetings in Armenian are essential to daily conversations. You are very likely to use at least one of them in any given day. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Learn ArmenianPrevious lesson:

Learn Armenian

Next lesson:

Armenian Colors

Armenian Colors