Vocabulary

Phrases

Grammar

Albanian Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Albanian. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Kohë pa u parë
I missed you: Më mungove
What's new?: Ç'të reja kemi?
Nothing new: Asgjë e re
Make yourself at home!: Rri si në shtëpinë tënde
Have a good trip: Rrugë të mbarë
Do you speak English?: A flisni Anglisht?
Just a little: Vetëm pak
What's your name?: Si quheni?
My name is (John Doe): Emri im është(Xhon Do)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Z... / Znj. ... / Zonjusha...
Nice to meet you!: Gëzohem që ju takova!
You're very kind!: Jeni shumë i sjellshëm!
Where are you from?: Nga jeni?
I'm from the U.S: Jam nga Sh.B.A
I'm American: Jam Amerikan
Where do you live?: Ku jetoni?
I live in the U.S: Jetoj në Sh.B.A
Do you like it here?: A ju pëlqen këtu?
Who?: Kush?
Where?: Ku?
How?: Si?
When?: Kur?
Why?: Pse?
What?: çfarë?
By train: Me tren
By car: Me makinë
By bus: Me autobuz
By taxi: Me taksi
By airplane: Me avion
Malta is a wonderful country: Malta është një vend i mrekullueshëm
What do you do for a living?: Me çfarë merreni?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Jam një (mësues / artist / inxhinier)
I like Maltese: Më pëlqen gjuha Maltese
I'm trying to learn Maltese: Po përpiqem të mësoj gjuhën Maltese
Oh! That's good!: Ah!Sa mirë!
Can I practice with you: Mund të praktikohem me ju
How old are you?: Sa vjeç jeni?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Jam(njëzet,tridhjetë...)vjeç
Are you married?: A jeni i martuar?
Do you have children?: A keni fëmijë?
I have to go: Më duhet të iki
I will be right back!: Do kthehem menjëherë!
This: Kjo
That: Ajo
Here: Këtu
There: Atje
It was nice meeting you: Gëzohem që ju takova
Take this! (when giving something): Merreni!
Do you like it?: Ju pëlqen?
I really like it!: Më pëlqen shumë!
I'm just kidding: Po bëj shaka
I'm hungry: Kam uri
I'm thirsty: Kam etje
In The Morning: Në mëngjes
In the evening: Pasdite
At Night: Në mbrëmje
Really!: Vërtetë!
Look!: Shiko!
Hurry up!: Nxito!
What?: çfarë?
Where?: Ku?
What time is it?: Sa është ora?
It's 10 o'clock: është ora 10
Give me this!: Ma jepni!
I love you: Ju dua
Are you free tomorrow evening?: A jeni i lirë nesër mbrëma?
I would like to invite you for dinner: Do doja të ju ftoja për darkë
Are you married?: A jeni e martuar?
I'm single: Jam beqar
Would you marry me?: Doni të martoheni me mua?
Can I have your phone number?: Mund të më jepni numrin e telefonit?
Can I have your email?: Mund të më jepni emailin tuaj?
You look beautiful! (to a woman): Dukeni e bukur!
You have a beautiful name: Ju keni nje emër të bukur
This is my wife: Kjo është gruaja ime
This is my husband: Ky është burri im
I enjoyed myself very much: U kënaqa shumë
I agree with you: T'a mbështes mendimin
Are you sure?: Je i sigurtë?
Be careful!: Bëj kujdes!
Cheers!: Gëzuar!
Would you like to go for a walk?: Doni të dalim për një shëtitje?
Holiday Wishes: Urime për Festën
Good luck!: Fat të mbarë!
Happy birthday!: Gëzuar ditëlindjen!
Happy new year!: Gëzuar vitin e ri!
Merry Christmas!: Gëzuar Krishtlindjen!
Congratulations!: Urime!
Enjoy! (before eating): Të bëftë mirë!
Bless you (when sneezing): Shëndet
Best wishes!: Urimet më të përzemërta
Transportation: Trasnporti
It's freezing: Po ngrijmë
It's cold: është ftohtë
It's hot: është nxehtë
So so: Hajt mo

We hope you found our collection of the most popular phrases in Albanian useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Albanian JobsPrevious lesson:

Albanian Jobs

Next lesson:

Albanian Numbers

Albanian Numbers