Vocabulary

Phrases

Grammar

Time in Yoruba

This is a list of time related words in Yoruba. This includes days, months, seasons. Very helpful basic vocabulary for anyone. Let's start with days!

Days: Àwọn ọjọ́
Monday: ojo-aje
Tuesday: ojo-isegun
Wednesday: Ọjọ́'rùú
Thursday: Ọjọ́'bọ
Friday: ojo-eti
Saturday: ojo abameta
Sunday: ojo aiku

Now we move on to the 12 months of the year. What fun!

January: Ṣẹ́rẹ́
February: Èrele
March: Ẹrẹ́nà
April: Igbe
May: Èbìbí
June: Òkúdù
July: Agẹmọ
August: Ògún
September: Ọ̀wẹwẹ̀
October: Ọ̀wàrà
November: Bélú
December: Ọpẹ́

Now let's learn about the seasons, hour, minutes and second...

Autumn: Ìgbà Ọyẹ
Winter: Ìgbà Òtútù
Spring: Ìgbà Afẹ́rẹ́
Summer: Ìgbà Ooru
Seasons: Àwọn Ìgbà
Months: Àwọn Oṣù
Time: Àkókò
Hour: Wákàtí
Minute: Ìṣẹ́jú
Second: Ìṣẹ́jú Àáyá

Finally we get to the senences section. This is where you will see some of the above time related words used in a common phrase.

Yesterday was Sunday: ̀Áná ni Ọjọ́ Àìkú
Today is Monday: Òní ni Ọjọ́ Ajé
See you tomorrow!: Ká ríra lọ́la
I will visit you in August: Ng ó bẹ̀ [ọ́ / yín] wò nínú [Oṣù Ògún / Oṣù Kẹjọ]
Winter is very cold here: Òtútù máa nmú ní ìgbà òtútù níbí
I was born in July: A bí mi nínú Oṣù Agẹmọ / Oṣù Keje

Did you enjoy the time lesson in Yoruba? We hope so. Let's check out the next topic by choosing it below. You can also choose your own topic from the menu above.

Yoruba BodyPrevious lesson:

Yoruba Body

Next lesson:

Yoruba Clothes

Yoruba Clothes