Vocabulary

Phrases

Grammar

Yoruba Restaurant

These are expressions used in restaurants in Yoruba. Very useful when ordering from a menu in combination with our Yoruba Food list.

Where is there a good restaurant?: Ibo ni ilé onjẹ tí ó dára wà?
I'm vegetarian: Èmi kìí jẹran
What's the name of this dish?: Kínni orúkọ onjẹ yìí?
Waiter / waitress!: weta
May we have the check please?: Ẹ jọ̀wọ́, ṣé ẹ lè fún wa ní ṣẹ́ẹ̀ki náà?
It is very delicious!: Ó dùn jọjọ!
What do you recommend?: Kínni ẹ fọwọ́ sí? (láti jẹ)
The bill please!: Ẹ jọ̀wọ́, iwé owó náà!

The following items can be found in restaurants as well as kitchens. Which means it would be useful to memorize them.

Spicy: O ta
Sweet: Dùn
Salty: Ó níyọ̀
Plate: Abọ́
Fork: Àmúga
Knife: Ọ̀bẹ
Spoon: Ṣíbí
Table: Tábìlì
Menu: Àkọsílẹ̀
Food: Onjẹ
Dessert: dẹsati
Water: Omi
A cup of: Ife … kan
A glass of: Ife oní díngí….kan
Salad: ewe adalu
Soup: Ọbẹ̀
Bread: buredi
Black pepper: ata dudu
Salt: Iyọ̀
Tip: tip
Napkin: Aṣọ ìnuwọ́

Hopefully these expressions of restaurant in Yoruba can help you order off the menu or ask waiters items you might need. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Yoruba ShoppingPrevious lesson:

Yoruba Shopping

Next lesson:

Yoruba Travel

Yoruba Travel