Vocabulary

Phrases

Grammar

Yoruba Jobs

This is a list of jobs in Yoruba. This will help you describe what you do for a living. It is especially useful when introducing yourself.

Doctor: onisegun
Policeman: Ọlọ́pàá
Teacher: oluko
Businessman: Oníṣòwò
Student: Akẹ́kọ̀ọ́
Singer: Akọrin / Olórin
Engineer: Onímọ̀ ẹ̀rọ
Artist: Oníṣẹ́ ọnà / Oníṣọ̀nà
Actor: Ọkùnrin eléré orí ìtàgé
Actress: Obiǹrin eléré orí ìtàgé
Nurse: Nọọsi
Translator: Atumọ̀ èdè / Gbédè-gbẹ́yọ̀

These examples will help you answer the question "What do you do?" or "What do you do for a living?". Note how the personal pronouns are used with the nouns in this sentence.

I'm looking for a job: Mo nwá iṣẹ́
I'm an artist: Oníṣẹ́ ọnà / Oníṣọ̀nà ni mí
He is a policeman: Ọlọ́pàá ni òun
She is a singer: Akọrin / Olórin ni òun
I'm a new employee: Òṣìṣẹ́ tuntun ni mí
I have a long experience: Mo ní ìrírí tí ó pọ̀

Now that you have learned the jobs in Yoruba, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Yoruba PlacesPrevious lesson:

Yoruba Places

Next lesson:

Yoruba Phrases

Yoruba Phrases