Vocabulary

Phrases

Grammar

Yoruba Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Yoruba. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Ó tó ọjọ́ mẹ́ta
I missed you: Àárò [yín / rẹ] sọ mí
What's new?: Kí ló nṣẹlẹ̀?
Nothing new: Kò sí nnkan kan
Make yourself at home!: [Ẹ] fi ọkàn [yín] balẹ̀!
Have a good trip: Ọ̀nà ire
Do you speak English?: Njẹ [ẹ / o] nsọ èdè Gẹ̀ẹ́sì?
Just a little: Díẹ̀ ṣá
What's your name?: Kínni orúkọ [rẹ / yín]?
My name is (John Doe): Orúkọ mi ni (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Ọ̀gbẹ́ni… / Aya… / Omidan
Nice to meet you!: Ó dára láti rí [yín / ọ]!
You're very kind!: [Ẹ / O] ní inú rere púpọ̀!
Where are you from?: Níbo ni [ẹ / o] ti wá?
I'm from the U.S: Ilẹ̀ Amẹrika ni mo ti wá
I'm American: Ọmọ ilẹ̀ Amẹrika ni mí
Where do you live?: Ibo ni [ẹ / o] ngbé?
I live in the U.S: Ilẹ Amẹrika ni mo ngbé
Do you like it here?: Njẹ́ [ẹ / o] fẹ́ bí ó ti rí níhín?
Who?: Tani?
Where?: Níbo?
How?: Báwo?
When?: Nígbà wo?
Why?: Kí ló fà á?
What?: Kínní?
By train: Nípa ọkọ̀ ojú irin
By car: Nípa ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́
By bus: Nípa ọkọ bọ́ọ̀sì
By taxi: Nípa ọkọ̀ ajé ìgboro
By airplane: Nípa ọkọ̀ òfúrufú
Malta is a wonderful country: Malta jẹ orílẹ̀-èdè ìyanu
What do you do for a living?: Iṣẹ́ óòjọ́ wo ni [ẹ / o] nṣe?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): (Olùkọ́́ / Oníṣẹ́-Ọnà / Onímọ)̀-Ẹ̀rọ ni mí
I like Maltese: Mo fẹ́ràn èdè Malta
I'm trying to learn Maltese: Mo ngbìyànjú láti kọ́ èdè Malta
Oh! That's good!: Ìyẹn dára o!
Can I practice with you: Ṣé mo lè bá [ọ / yín] kọ́ ọ
How old are you?: Ọmọ ọdún mélòó ni [ọ́ / yín]?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Ọmọ (oguń, ọgbọ̀n….) ọdún ni mi
Are you married?: Ṣé o / ẹ ti ṣe ìgbéyàwó?
Do you have children?: Ṣé [ẹ / o] ní àwọn ọmọ
I have to go: Mo ní láti lọ
I will be right back!: Mà á padà wá!
This: Èyí
That: Ìyẹn
Here: Ìhín / Ibí
There: Ọ̀hún
It was nice meeting you: Ó dára láti bá ọ / yín pàdé
Take this! (when giving something): [Ẹ] gbà èyí
Do you like it?: Ṣé [ẹ / o] fẹ́ ẹ?
I really like it!: Mo fẹ́ ẹ nítòótọ́!
I'm just kidding: Mo kàn nṣeré ni!
I'm hungry: Ebi npa mí
I'm thirsty: Òngbẹ ngbẹ mí
In The Morning: Ní Òwúrọ̀
In the evening: Ní àṣálẹ́
At Night: Ní Òru
Really!: Nítòótọ́!
Look!: Wò ó!
Hurry up!: Yára! / Múra!
What?: Kínni?
Where?: Níbo?
What time is it?: Àkókò wo ni? / Aago mélòó? / Kínni aago sọ?
It's 10 o'clock: Aago mẹ́wàá ni ó lù
Give me this!: [Ẹ] Fún mi ní èyí!
I love you: Mo nífẹ̀ẹ́ [rẹ / yín]
Are you free tomorrow evening?: Ṣé wàá ráàyè ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la?
I would like to invite you for dinner: Mo nfẹ́ láti pè [ọ́ / yín] síbi àsè
Are you married?: Ṣé [ẹ / o] ti ṣe ìgbeyàwó?
I'm single: Mi ò tíì ṣe ìgbeyàwó
Would you marry me?: Ṣé [ẹ / o] ó fẹ́ mi?
Can I have your phone number?: Ṣé [ẹ / o] lè fún mi ní nọ́mbà ẹ̀rọ ìbániṣọ̀rọ̀ [yín / rẹ]̀?
Can I have your email?: Ṣé [ẹ / o] lè fún mi ní ímeèlì yín / rẹ
You look beautiful! (to a woman): [Ẹ / O] rẹwà!
You have a beautiful name: Orúkọ [rẹ / yín] rẹwà
This is my wife: [Ìyàwó / Aya] mi nìyí
This is my husband: Ọkọ mi nìyí
I enjoyed myself very much: Mo gbádùn ara mi gidigidi
I agree with you: Mo fi ara mọ́ ohun tí [ẹ / o] sọ
Are you sure?: Ṣé ó dá ọ / yín lójú?
Be careful!: [Ẹ] ṣọ́ra! / [Ẹ] kíyèsára!
Cheers!: [Ẹ / O] Gbayì!
Would you like to go for a walk?: Àbí [ẹ / ọ] ó rìn jáde lọ?
Holiday Wishes: [Ẹ / O] kú ìsinmi lẹnu iṣẹ́
Good luck!: [Ẹ / O] ó ṣoríire!
Happy birthday!: [Ẹ / O] kú ọjọ́ ìbí!
Happy new year!: [Ẹ / O] kú ọdún tuntun!
Merry Christmas!: [Ẹ / O] kú ọdún Kérésìmesì!
Congratulations!: [Ẹ / O] kú oríire!
Enjoy! (before eating): [Ẹ] máa gbádùn!
Bless you (when sneezing): Ìbùkún ni fún yín!
Best wishes!: Ire o!
Transportation: Ìgbòkègbodò ọkọ̀
It's freezing: Ó ndì
It's cold: Ó tutù
It's hot: Ó gbóná
So so: Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀

We hope you found our collection of the most popular phrases in Yoruba useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Yoruba JobsPrevious lesson:

Yoruba Jobs

Next lesson:

Yoruba Numbers

Yoruba Numbers