Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Prepositions

This is a list of prepositions in Azeri. This includes words related to positions (i.e. under, on top of ...), conjunctions (and, but ...) and many more.

On top of: üstündə
Under: altında
Inside: içərisində
Outside: bayırda, çölündə, xaricində
Behind: arxasında
In front of: qarşısında
Near: yaxın, yaxınlığında
Between: arasında

These are more popular prepositions you might find useful at some point or another.

After: sonra
Before: əvvəl
With: ilə
Without: sız, -siz, -suz, süz
Since: etibarən, bəri
Until: qədər, kimi
Of: -(n)ın, -(n)in, -(n)un, -(n)ün
From: -dan, -dən
To: doğru; -a, -ə
Instead of: əvəzinə
In: içində, içərisində, -da / -də
Against: qarşı
As: kimi
About: haqqında, dair, ilə bağlı
For: üçün, görə

The following are conjunctions used to connect words, sentences, or phrases.

And:
Or: və ya, yaxud
But: lakin, amma, ancaq
So: beləliklə

Now is the time for some prepositions used in a sentence. We are using the following: (from, under, inside, with, in, but) as examples.

I'm from Japan: Mən Yaponiyadanam
The pen is under the desk: Qələm masanın altındadır
The letter is inside the book: Məktub kitabın içindədir
Can I practice Italian with you?: İtalyancamı səninlə danışaraq təkmilləşdirə bilərəm?
I was born in Miami: Mən Mayamidə doğulmuşam
I speak French but with an accent: Mən fransızca aksentlə danışıram

The above lesson about prepositions in Azeri is just one of several topics we offer. Below is the next lesson we offer. You can also choose your own topic from the menu above.

Azeri Future TensePrevious lesson:

Azeri Future

Next lesson:

Azeri Negation

Azeri Negation