Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Azeri. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Uzun müddətdir görüşmürdük
I missed you: Sənin / Sizin üçün darıxmışam
What's new?: Nə var nə yox?, Nə yenilik var?
Nothing new: Hər şey əvvəlki kimidir, Yenilik yoxdur
Make yourself at home!: Özünüzü evdəki kimi hiss edin!
Have a good trip: Yaxşı yol!
Do you speak English?: ingiliscə bilirsiniz?
Just a little: Bir az
What's your name?: Adın(ız) nədir?
My name is (John Doe): Mənim adım (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: cənab... / xanım
Nice to meet you!: Sizinlə (Səninlə) tanış olmağa şadam!
You're very kind!: Çox nəzakətlisiniz!
Where are you from?: Haralısınız? (Haralısan?)
I'm from the U.S: Mən ABŞ-danam
I'm American: Mən amerikalıyam
Where do you live?: Harada yaşayırsınız? (yaşayırsan?)
I live in the U.S: Mən ABŞ-da yaşayıram
Do you like it here?: Buradan xoşun gəlir?
Who?: Kim?
Where?: Harada?
How?: Necə?
When?: Nə vaxt?
Why?: Nə üçün?
What?: Nə?
By train: Qatar ilə
By car: Avtomobil ilə
By bus: Avtobusla
By taxi: Taksi ilə
By airplane: Təyyarə ilə
Malta is a wonderful country: Malta gözəl ölkədir
What do you do for a living?: Nə işlə məşğulsunuz? (məşğulsan?)
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Müəlliməm / Rəssamam / Mühəndisəm
I like Maltese: Mən Malta dilini xoşlayıram
I'm trying to learn Maltese: Malta dilini öyrənməyə çalışıram
Oh! That's good!: Nə yaxşı!, Çox yaxşı!
Can I practice with you: Gəl bu dildə danışaq!
How old are you?: Sənin / Sizin neçə yaşın(ız) var?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Mənim (iyirmi, otuz...) yaşım var
Are you married?: Ailəlisən? (Evlisən?) / Ailəlisiniz? (Evlisiniz?)
Do you have children?: Uşağın(ız) var?
I have to go: Mən getməliyəm
I will be right back!: Lap tezliklə qayıdıram
This: bu
That: o
Here: bura
There: ora
It was nice meeting you: Sizinlə (Səninlə) tanış olmağa şad oldum
Take this! (when giving something): Buyurun!, Götürün!
Do you like it?: Xoşunuza (xoşuna) gəlir?, Bəyənirsən?
I really like it!: Çox xoşuma gəlir
I'm just kidding: Zarafat edirəm
I'm hungry: Mən acam
I'm thirsty: Mən susamışam
In The Morning: səhər
In the evening: axşam
At Night: gecə
Really!: Doğrudan!
Look!: Baxın! (Bax!)
Hurry up!: Tələsin! (Tələs!)
What?: Nə?
Where?: Harada?, Haraya?
What time is it?: Saat neçədir?
It's 10 o'clock: Saat 10-dur
Give me this!: Bunu mənə verin! (ver!)
I love you: Mən səni sevirəm
Are you free tomorrow evening?: Sabah axşam boş vaxtın var?
I would like to invite you for dinner: Sizi (Səni) şam yeməyinə dəvət edirəm
Are you married?: Evlisiniz? (Evlisən?)
I'm single: Mən subayam
Would you marry me?: Mənimlə evlənərsən?
Can I have your phone number?: Telefon nömrənizi (nömrəni) mənə verə bilərsiniz? (bilərsən?)
Can I have your email?: Elektron poçt ünvanını mənə verə bilərsiniz (bilərsən)?
You look beautiful! (to a woman): Çox gözəl görünürsən!
You have a beautiful name: Qəşəng adın var
This is my wife: Bu, mənim arvadımdır
This is my husband: Bu, mənim ərimdir
I enjoyed myself very much: Sizinlə (Səninlə) xoş vaxt keçirdim
I agree with you: Razıyam
Are you sure?: Əminsən?
Be careful!: Ehtiyatlı ol!, Diqqətli ol!
Cheers!: Hələlik!, Sağlığa!
Would you like to go for a walk?: Gəzməyə getmək istəyirsiniz? (istəyirsən?)
Holiday Wishes: Bayram təbrikləri
Good luck!: Uğur olsun!
Happy birthday!: Ad günün mübarək!
Happy new year!: Yeni iliniz (ilin) mübarək!
Merry Christmas!: Milad bayramınız mübarək!
Congratulations!: Təbriklər!, Təbrik edirəm!
Enjoy! (before eating): Nuş olsun!
Bless you (when sneezing): Sağlam ol!
Best wishes!: Ən xoş arzular!
Transportation: Nəqliyyat
It's freezing: Hava şaxtalıdır
It's cold: Soyuqdur
It's hot: İstidir
So so: Belə...

We hope you found our collection of the most popular phrases in Azeri useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Azeri JobsPrevious lesson:

Azeri Jobs

Next lesson:

Azeri Numbers

Azeri Numbers