Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Questions

This page provides information about the questions in Azeri, also called the interrogative form. This will enable you to ask people about different topics.

How?: Necə?
What?: Nə?
Who?: Kim?
Why?: Niyə? / Nə səbəbə?
Where?: Harada? / Haraya?
When?: Nə vaxt? / Nə zaman? / Haçan?

These are sentences which include the above tools to ask questions. Asking questions is a very good way to learn a language or start a conversation.

What is this called?: Bu necə adlanır?
Why is it expensive?: Bu niyə bahadır?
How would you like to pay?: Siz necə ödəmək istərdiniz?
Can I come?: Girə bilərəm?
Do you know her?: Onu tanıyırsan / tanıyırsınız?
How difficult is it?: Bu nə dərəcədə çətindir?
Can I help you?: Sənə / Sizə kömək edə bilərəm?
Can you help me?: Mənə kömək edə bilərsən / bilərsiniz?
Do you speak English?: İngiliscə bilirsən / bilirsiniz?
How far is this?: Bu nə qədər uzaqlıqdadır?
What time is it?: Saat neçədir?
How much is this?: Bu neçəyədir?
What is your name?: Sənin / Sizin adın / adınız nədir?
Where do you live?: Sən / Siz harada yaşayırsan / yaşayırsınız?
When can we meet?: Biz harada görüşə bilərik?
Who is knocking at the door?: Qapını döyən kimdir?

Now that you have explored questions in Azeri in the interrogative form, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Azeri ArticlesPrevious lesson:

Azeri Articles

Next lesson:

Azeri Verbs

Azeri Verbs