Vocabulary

Phrases

Grammar

Azeri Greetings

This is a list of greetings in Azeri. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.

Hi!: Salam!
Good morning!: Sabahın / Sabahınız xeyir!
Good afternoon!: Günortan / Günortanız xeyir!
Good evening!: Axşamın / Axşamınız xeyir!
Welcome!: Xoş gəlmişsiniz!
How are you? (friendly): Necəsən? (dostcasına)
How are you? (polite): Necəsiniz? (nəzakətli)
What's up? (colloquial) : Nə var, nə yox? (danışıq dilində)
I'm fine, thank you!: Mən yaxşıyam, çox sağ ol / olun!
And you? (friendly): Bəs sən? (dostcasına)
And you? (polite): Bəs siz? (nəzakətli)
Good: yaxşı
Bad: pis
Happy: xoşbəxt
Sad: qəmgin
Thank you!: Təşəkkür edirəm! / Sağ ol / olun! / Minnətdaram!
Thank you very much!: Çox təşəkkür edirəm! / Çox sağ ol / olun!
You're welcome!: Dəyməz!
Have a nice day!: Günün(üz) uğurlu olsun!
Good night!: Gecəniz xeyrə qalsın!
See you later!: Görüşənədək! / Görüşərik!
Have a good trip!: Səyahətin(iz) uğurlu olsun!
It was nice talking to you!: Səninlə / Sizinlə söhbət etmək xoş idi!

The above greetings in Azeri are essential to daily conversations. You are very likely to use at least one of them in any given day. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Learn AzeriPrevious lesson:

Learn Azeri

Next lesson:

Azeri Colors

Azeri Colors