Vocabulary

Phrases

Grammar

Malayalam Present

This is a list of verbs in the present tense in Malayalam. First let's start with the raw format before conjugating the verbs to the present form. Make sure to compare this table and the one below it.

To see: കാണാൻ വേണ്ടി
kāṇāൻ vēṇṭi
To write: എഴുതാൻ വേണ്ടി
eḻutāൻ vēṇṭi
To love: സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി
snēhikkāൻ vēṇṭi
To give: കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി
keāṭukkāൻ vēṇṭi
To play: കളിക്കാൻ വേണ്ടി
kaḷikkāൻ vēṇṭi
To read: വായിക്കാൻ വേണ്ടി
vāyikkāൻ vēṇṭi
To understand: മനസിലാക്കാൻ വേണ്ടി
manasilākkāൻ vēṇṭi
To have:

To know: അറിയാൻ വേണ്ടി
aṟiyāൻ vēṇṭi
To learn: പഠിക്കാൻ വേണ്ടി
paṭhikkāൻ vēṇṭi
To think: ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി
cintikkāൻ vēṇṭi
To work: ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
jēāli ceyyāൻ vēṇṭi
To speak: സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി
sansārikkāൻ vēṇṭi
To drive: വാഹനം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി
vāhanaṁ ōṭikkāൻ vēṇṭi
To smile: ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി
cirikkāൻ vēṇṭi
To find: കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി
kaṇṭettāൻ vēṇṭi

These samples show how the verbs above are conjugated in the present tense in a sentence which includes all the object pronouns (I, you, she...).

I see you: ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു
ñāൻ ninne kāṇunnu
I write with a pen: ഞാൻ പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്നു
ñāൻ pēna keāṇṭ eḻutunnu
You love apples: നിനക്ക് ആപ്പിൾ ഇഷ്ടമാണ്
ninakk āppiൾ iṣṭamāṇ
You give money: നീ പൈസ തരുന്നു
nī paisa tarunnu
You play tennis: നീ tennis കളിക്കുന്നു
nī tennis kaḷikkunnu
He reads a book: അവൻ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു
avaൻ oru pustakaṁ vāyikkunnu
He understands me: അവൻ എന്നെ മനസിലാക്കുന്നു
avaൻ enne manasilākkunnu
She has a cat: അവൾക്ക് ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്‌
avaൾkk oru pūccayuṇṭ‌
She knows my friend: അവൾക്കു എന്‍റെ സുഹൃത്തിനെ അറിയാം
avaൾkku en‍ṟe suhr̥ttine aṟiyāṁ
We want to learn: ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം
ñaṅṅaൾkk paṭhikkaṇaṁ
We think Spanish is easy: സ്പാനിഷ് എളുപ്പം ആണെന്നാണ്‌ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്
spāniṣ eḷuppaṁ āṇennāṇ‌ ñaṅṅaൾ karutunnat
You (plural) work here: നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്‌ ജോലി ചെയ്യുന്നത്
niṅṅaൾ iviṭeyāṇ‌ jēāli ceyyunnat
You (plural) speak French: നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നു
niṅṅaൾ phrañc sansārikkunnu
They drive a car: അവർ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നു
avaർ oru kāർ ōṭikkunnu
They smile: അവർ ചിരിക്കുന്നു
avaർ cirikkunnu

After the present tense in Malayalam, make sure to check the other tenses (past, and future), which we hope you enjoyed. You can also choose your own topic from the menu above.

Malayalam VerbsPrevious lesson:

Malayalam Verbs

Next lesson:

Malayalam Past

Malayalam Past Tense