Vocabulary

Phrases

Grammar

Malayalam Greetings

This is a list of greetings in Malayalam. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.

Hi!: നമസ്കാരം
namaskāraṁ
Good morning!: സുപ്രഭാതം
suprabhātaṁ
Good afternoon!:

Good evening!:

Welcome!: സ്വാഗതം
svāgataṁ
How are you? (friendly): സുഖമല്ലേ?
sukhamallē?
How are you? (polite): സുഖമാണോ?
sukhamāṇēā?
What's up? (colloquial) : എന്തുണ്ട്?
entuṇṭ?
I'm fine, thank you!: സുഖമായിരിക്കുന്നു, നന്ദി
sukhamāyirikkunnu, nandi
And you? (friendly): നീയോ? / നിങ്ങളോ?
nīyēā? / niṅṅaḷēā?
And you? (polite): താങ്കളോ?
tāṅkaḷēā?
Good: നന്നായിരിക്കുന്നു
nannāyirikkunnu
Bad: അത്ര നന്നല്ല
atra nannalla
Happy: സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു
santēāṣamāyirikkunnu
Sad: സങ്കടമാണ്
saṅkaṭamāṇ
Thank you!: നന്ദി
nandi
Thank you very much!: വളരെ നന്ദി
vaḷare nandi
You're welcome!:

Have a nice day!: സുദിനം നേരുന്നു
sudinaṁ nērunnu
Good night!: ശുഭരാത്രി
śubharātri
See you later!: പിന്നീട് കാണാം
pinnīṭ kāṇāṁ
Have a good trip!: ശുഭയാത്ര
śubhayātra
It was nice talking to you!: നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം
niṅṅaḷēāṭ sansārikkāൻ kaḻiññatiൽ santēāṣaṁ

The above greetings in Malayalam are essential to daily conversations. You are very likely to use at least one of them in any given day. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Learn MalayalamPrevious lesson:

Learn Malayalam

Next lesson:

Malayalam Colors

Malayalam Colors