Vocabulary

Phrases

Grammar

Malayalam Adjectives

This is a list of adjectives in Malayalam. This can enable you describe different sizes and a variety of qualities such as (easy, difficult...).

Big: വലുത്
valut
Small: ചെറുത്‌
ceṟut‌
Long: നീളമുള്ള
nīḷamuḷḷa
Short: കുറുകിയ
kuṟukiya
Tall: ഉയരമുള്ള
uyaramuḷḷa
Thick: തടിച്ച
taṭicca
Thin: നേരിയ
nēriya
Wide: വീതിയുള്ള
vītiyuḷḷa

This table provides a list of adjectives of quality shown below. These are some of the most used adjectives in Malayalam.

Bad: ചീത്ത
cītta
Good: നല്ലത്
nallat
Easy: എളുപ്പം
eḷuppaṁ
Difficult: പ്രയാസം
prayāsaṁ
Expensive: വിലകുടിയത്
vilakuṭiyat
Cheap: വിലകുറഞ്ഞ
vilakuṟañña
Fast: വേഗം
vēgaṁ
Slow: പതുക്കെ
patukke
Old: പ്രായം ചെന്ന
prāyaṁ cenna
Old: പഴയത്
paḻayat
Young: ചെറുപ്പം
ceṟuppaṁ
New: പുതിയത്
putiyat
Heavy: ഭാരിച്ച
bhāricca
Light: ഭാരമില്ലാത്ത
bhāramillātta
Empty: ശുന്യം
śun'yaṁ
Full: നിറഞ്ഞ
niṟañña
Right: ശരി
śari
Wrong: തെറ്റ്
teṟṟ
Strong: ബലമുള്ള
balamuḷḷa
Weak: ദുര്‍ബലം
dur‍balaṁ

These samples show how adjectives are used in Malayalam. Used in these examples with nouns, prepositions and pronouns.

Is this a new or old book?: ഈ പുസ്തകം പുതിയതാണോ പഴയതാണോ ?
ī pustakaṁ putiyatāṇēā paḻayatāṇēā ?
Is the test easy or difficult?: പരീക്ഷ എളുപ്പമാണോ കടുപ്പമേറിയതാണോ
parīkṣa eḷuppamāṇēā kaṭuppamēṟiyatāṇēā
Am I right or wrong?: ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റോ ശരിയോ ?
ñāൻ paṟaññat teṟṟēā śariyēā ?
This is very expensive: ഇത് വളരെ വിലയേറിയതാണ്
it vaḷare vilayēṟiyatāṇ
Is he younger or older than you?: അവൻ നിന്നെക്കാൾ ഇളയതാണോ മൂത്തതാണോ ?
avaൻ ninnekkāൾ iḷayatāṇēā mūttatāṇēā ?
Is she tall?: അവൾക്കു ഉയരമുണ്ടോ ?
avaൾkku uyaramuṇṭēā ?

We hope the adjectives lesson in Malayalam was enjoyable. Now let's check out the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Malayalam NumbersPrevious lesson:

Malayalam Numbers

Next lesson:

Malayalam Adverbs

Malayalam Adverbs