Vocabulary

Phrases

Grammar

Malayalam Jobs

This is a list of jobs in Malayalam. This will help you describe what you do for a living. It is especially useful when introducing yourself.

Doctor: വൈദ്യന്‍
vaidyan‍
Policeman: പോലിസ് കാരന്‍
pēālis kāran‍
Teacher: അധ്യാപകന്‍
adhyāpakan‍
Businessman: വ്യാപാരി
vyāpāri
Student: വിദ്യാര്‍ഥി
vidyār‍thi
Singer: ഗായകൻ / ഗായിക
gāyakaൻ / gāyika
Engineer:

Artist: കലാകാരൻ
kalākāraൻ
Actor: നടന്‍
naṭan‍
Actress: നടി
naṭi
Nurse: ശുശ്രൂഷക
śuśrūṣaka
Translator: പരിഭാഷകൻ / പരിഭാഷക
paribhāṣakaൻ / paribhāṣaka

These examples will help you answer the question "What do you do?" or "What do you do for a living?". Note how the personal pronouns are used with the nouns in this sentence.

I'm looking for a job: ഞാനൊരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണ്
ñāneāru jēāli anvēṣikkukayāṇ
I'm an artist: ഞാനൊരു കലാകാരനാണ്
ñāneāru kalākāranāṇ
He is a policeman: അയാൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്
ayāൾ oru pēālīs udyēāgasthanāṇ
She is a singer: അവൾ ഒരു ഗായികയാണ്
avaൾ oru gāyikayāṇ
I'm a new employee: ഞാനൊരു പുതിയ ജീവനക്കാരനാണ്
ñāneāru putiya jīvanakkāranāṇ
I have a long experience: എനിക്ക് വളരെ കാലത്തെ അനുഭവപരിചയമുണ്ട്
enikk vaḷare kālatte anubhavaparicayamuṇṭ

Now that you have learned the jobs in Malayalam, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Malayalam PlacesPrevious lesson:

Malayalam Places

Next lesson:

Malayalam Phrases

Malayalam Phrases