Vocabulary

Phrases

Grammar

Tamil Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Tamil. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: நீண்ட நேரம் பார்க்கவில்லை
nīṇṭa nēram pārkkavillai
I missed you: நான் உன்னை இழந்தேன்
nāṉ uṉṉai iḻantēṉ
What's new?: புதிதாக என்ன?
putitāka eṉṉa?
Nothing new: புதிதாக ஒன்றுமில்லை
Putitāka oṉṟumillai
Make yourself at home!: வீட்டில் நீங்களாகவே செய்யுங்கள்!
vīṭṭil nīṅkaḷākavē ceyyuṅkaḷ!
Have a good trip: ஒரு இனிமையான பயணமாக இருக்கட்டும்
Oru iṉimaiyāṉa payaṇamāka irukkaṭṭum
Do you speak English?: நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவீர்களா?
nīṅkaḷ āṅkilam pēcuvīrkaḷā?
Just a little: கொஞ்சம்
Koñcam
What's your name?: உங்களுடைய பெயர் என்ன?
uṅkaḷuṭaiya peyar eṉṉa?
My name is (John Doe): என்னுடைய பெயர் (ஜான் டோயே)
Eṉṉuṭaiya peyar (jāṉ ṭōyē)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: திரு. / திருமதி. / செல்வி.
tiru. / Tirumati. / Celvi.
Nice to meet you!: உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!
Uṅkaḷai cantippatil makiḻcci!
You're very kind!: நீங்கள் மிகவும் அன்பாக இருக்கிறீர்கள்!
Nīṅkaḷ mikavum aṉpāka irukkiṟīrkaḷ!
Where are you from?: நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?
Nīṅkaḷ eṅkiruntu varukiṟīrkaḷ?
I'm from the U.S: நான் யு.எஸ்.ஸிலிருந்து வருகிறேன்
Nāṉ yu.Es.Siliruntu varukiṟēṉ
I'm American: நான் அமெரிக்கர்
nāṉ amerikkar
Where do you live?: நீ எங்கே வசிக்கிறாய்?
nī eṅkē vacikkiṟāy?
I live in the U.S: நான் யு.எஸ்.ஸில் வசிக்கிறேன்
Nāṉ yu.Es.Sil vacikkiṟēṉ
Do you like it here?: இங்கே இருப்பதற்கு உங்களுக்கு பிடிக்குமா?
iṅkē iruppataṟku uṅkaḷukku piṭikkumā?
Who?: யார்?
Yār?
Where?: எங்கே?
Eṅkē?
How?: எப்படி? / எவ்வாறு?
Eppaṭi? / Evvāṟu?
When?: எப்போது?
Eppōtu?
Why?: ஏன்?
Ēṉ?
What?: என்ன?
Eṉṉa?
By train: ரயில் மூலம்
Rayil mūlam
By car: கார் மூலம்
kār mūlam
By bus: பேருந்து மூலம்
pēruntu mūlam
By taxi: வாடகை வண்டி மூலம்
vāṭakai vaṇṭi mūlam
By airplane: விமானம் மூலம்
vimāṉam mūlam
Malta is a wonderful country: மால்டா என்பது ஒரு அற்புதமான நாடு
mālṭā eṉpatu oru aṟputamāṉa nāṭu
What do you do for a living?: நீங்கள் வசிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
nīṅkaḷ vacippataṟku eṉṉa ceyya vēṇṭum?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): நான் ஒரு (ஆசிரியர் / கலைஞர் / பொறியாளர்)
Nāṉ oru (āciriyar/ kalaiñar/ poṟiyāḷar)
I like Maltese: மால்டீஸ்களை எனக்கு பிடிக்கும்
mālṭīskaḷai eṉakku piṭikkum
I'm trying to learn Maltese: மால்டீஸ்களைப் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள நான் முயற்சிக்கிறேன்
mālṭīskaḷaip paṟṟi terintuk koḷḷa nāṉ muyaṟcikkiṟēṉ
Oh! That's good!: ஓ! அது நல்லது!
ō! Atu nallatu!
Can I practice with you: நான் உங்களுடன் பயிற்சி செய்யலாமா
Nāṉ uṅkaḷuṭaṉ payiṟci ceyyalāmā
How old are you?: உங்களுடைய வயது என்ன?
uṅkaḷuṭaiya vayatu eṉṉa?
I'm (twenty, thirty...) Years old: எனக்கு (இருபது, முப்பது...) வயது
Eṉakku (irupatu, muppatu...) Vayatu
Are you married?: நீங்கள் திருமணமானவரா?
nīṅkaḷ tirumaṇamāṉavarā?
Do you have children?: உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறதா?
Uṅkaḷukku kuḻantaikaḷ irukkiṟatā?
I have to go: நான் போக வேண்டும்
Nāṉ pōka vēṇṭum
I will be right back!: நான் மீண்டும் வருவேன்!
nāṉ mīṇṭum varuvēṉ!
This: இது
Itu
That: அது
atu
Here: இங்கு
iṅku
There: அங்கு
aṅku
It was nice meeting you: உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது
uṅkaḷai cantippatil makiḻcciyāka iruntatu
Take this!: இதை எடுத்துக் கொள்! (ஏதாவது கொடுக்கும்போது)
itai eṭuttuk koḷ! (Ētāvatu koṭukkumpōtu)
Do you like it?: இது உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா?
itu uṉakku piṭittirukkiṟatā?
I really like it!: உண்மையிலேயே இது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது!
Uṇmaiyilēyē itu eṉakku piṭittirukkiṟatu!
I'm just kidding: நான் சும்மா நக்கல் செய்கிறேன்
Nāṉ cum'mā nakkal ceykiṟēṉ
I'm hungry: எனக்கு பசியாக இருக்கிறது
eṉakku paciyāka irukkiṟatu
I'm thirsty: எனக்கு தாகமாக இருக்கிறது
eṉakku tākamāka irukkiṟatu
In The Morning: காலையில்
kālaiyil
In the evening: மாலையில்
mālaiyil
At Night: இரவில்
iravil
Really!: உண்மையாக!
uṇmaiyāka!
Look!: பார்!
Pār!
Hurry up!: சீக்கிரம் வா!
Cīkkiram vā!
What?: என்ன?
Eṉṉa?
Where?: எங்கே?
Eṅkē?
What time is it?: மணி என்ன?
Maṇi eṉṉa?
It's 10 o'clock: இப்போது மணி 10
Ippōtu maṇi 10
Give me this!: இது எனக்கு கொடு!
itu eṉakku koṭu!
I love you: நான் உன்னை விரும்புகிறேன்
Nāṉ uṉṉai virumpukiṟēṉ
Are you free tomorrow evening?: நாளை மாலை நீ ஃப்ரீயாக இருப்பாயா?
nāḷai mālai nī ḥprīyāka iruppāyā?
I would like to invite you for dinner: நான் உங்களை இரவு உணவிற்கு அழைக்க விருப்பப்படுகிறேன்
Nāṉ uṅkaḷai iravu uṇaviṟku aḻaikka viruppappaṭukiṟēṉ
Are you married?: நீங்கள் திருமணமானவரா?
nīṅkaḷ tirumaṇamāṉavarā?
I'm single: நான் திருமணமாகாதவர்
Nāṉ tirumaṇamākātavar
Would you marry me?: நீ என்னை திருமணம் செய்துக் கொள்வாயா?
nī eṉṉai tirumaṇam ceytuk koḷvāyā?
Can I have your phone number?: உன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா?
Uṉṉuṭaiya tolaipēci eṇṇai eṉakku koṭukka muṭiyumā?
Can I have your email?: உன்னுடைய இ-மெயிலை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா?
Uṉṉuṭaiya i-meyilai eṉakku koṭukka muṭiyumā?
You look beautiful! (to a woman): நீ அழகாக இருக்கிறாய்! (ஒரு பெண்ணிடம்)
Nī aḻakāka irukkiṟāy! (Oru peṇṇiṭam)
You have a beautiful name: ஒரு அழகான பெயர் உனக்கு இருக்கிறது
oru aḻakāṉa peyar uṉakku irukkiṟatu
This is my wife: இது என்னுடைய மனைவி
itu eṉṉuṭaiya maṉaivi
This is my husband: இது என்னுடைய கணவர்
itu eṉṉuṭaiya kaṇavar
I enjoyed myself very much: நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன்
nāṉ mikavum makiḻcciyāka iruntēṉ
I agree with you: நான் இதை ஒப்புக் கொள்கிறேன்
nāṉ itai oppuk koḷkiṟēṉ
Are you sure?: நிச்சயமாகவா?
niccayamākavā?
Be careful!: கவனமாக இரு!
Kavaṉamāka iru!
Cheers!: மகிழ்ச்சியாக இரு!
Makiḻcciyāka iru!
Would you like to go for a walk?: நடப்பதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமா?
Naṭappataṟku uṅkaḷukku viruppamā?
Holiday Wishes: விடுமுறை வாழ்த்துக்கள்
Viṭumuṟai vāḻttukkaḷ
Good luck!: நல்ல அதிர்ஷ்டம்!
nalla atirṣṭam!
Happy birthday!: பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!
Piṟantanāḷ vāḻttukkaḷ!
Happy new year!: புதுவருட வாழ்த்துக்கள்!
Putuvaruṭa vāḻttukkaḷ!
Merry Christmas!: கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள்!
Kiṟistumas vāḻttukkaḷ!
Congratulations!: இதயப்பூர்வமான நல்வாழ்த்துக்கள்!
Itayappūrvamāṉa nalvāḻttukkaḷ!
Enjoy! (before eating): மகிழ்ச்சியாக இரு! (உணவிற்கு முன்பு)
Makiḻcciyāka iru! (Uṇaviṟku muṉpu)
Bless you (when sneezing): உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் (தும்மல் வரும்போது)
uṅkaḷai ācirvatikkiṟēṉ (tum'mal varumpōtu)
Best wishes!: நல்வாழ்த்துக்கள்!
nalvāḻttukkaḷ!
Transportation: போக்குவரத்து
Pōkkuvarattu
It's freezing: இது பனிக்கட்டியாக இருக்கிறது
itu paṉikkaṭṭiyāka irukkiṟatu
It's cold: இது குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது
itu kuḷircciyāka irukkiṟatu
It's hot: இது சூடாக இருக்கிறது
itu cūṭāka irukkiṟatu
So so: ஆகையால்,
ākaiyāl,

We hope you found our collection of the most popular phrases in Tamil useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Tamil JobsPrevious lesson:

Tamil Jobs

Next lesson:

Tamil Numbers

Tamil Numbers