Vocabulary

Phrases

Grammar

Flemish Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Flemish. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Lang geleden
I missed you: Ik heb je gemist
What's new?: Is er nieuws?
Nothing new: Niks nieuws.
Make yourself at home!: Doe alsof je thuis bent!
Have a good trip: Goede reis
Do you speak English?: Spreekt u Engels?
Just a little: Een klein beetje
What's your name?: Hoe heet u?
My name is (John Doe): Ik heet (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Dhr. ... / Mevr. ... / Juffr. ...
Nice to meet you!: Aangenaam kennis te maken!
You're very kind!: U bent erg aardig.
Where are you from?: Waar komt u vandaan?
I'm from the U.S: Ik kom uit de Verenigde Staten.
I'm American: Ik ben Amerikaan(se).
Where do you live?: Waar woont u?
I live in the U.S: Ik woon in de Verenigde Staten.
Do you like it here?: Vind u het hier leuk?
Who?: wie?
Where?: waar?
How?: hoe?
When?: wanneer?
Why?: waarom?
What?: wat?
By train: Met de trein
By car: Met de auto
By bus: Met de bus
By taxi: Met de taxi
By airplane: Met het vliegtuig
Malta is a wonderful country: Malta is een wonderbaarlijk land.
What do you do for a living?: Wat doet u voor de kost?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Ik ben (leerkracht / artiest / ingenieur)
I like Maltese: Ik hou van Maltees.
I'm trying to learn Maltese: Ik probeer Maltees te leren.
Oh! That's good!: Oh! Dat is goed!
Can I practice with you: Kan ik met u oefenen?
How old are you?: Hoe oud bent u?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Ik ben (twintig, dertig...) jaar.
Are you married?: Bent u gehuwd? / Bent u getrouwd?
Do you have children?: Heeft u kinderen?
I have to go: Ik moet gaan.
I will be right back!: Ik kom dadelijk terug.
This: dit
That: dat
Here: hier
There: daar
It was nice meeting you: Het was leuk u te ontmoeten.
Take this! (when giving something): Neem dit aan!
Do you like it?: Vind u het leuk?
I really like it!: Ik vind het erg leuk!
I'm just kidding: Ik maak een grapje
I'm hungry: Ik heb honger
I'm thirsty: Ik heb dorst
In The Morning: 's ochtends
In the evening: 's avonds
At Night: 's nachts
Really!: echt!
Look!: kijk!
Hurry up!: vlug! / snel!
What?: wat?
Where?: waar?
What time is it?: Hoe laat is het?
It's 10 o'clock: Het is 10 uur.
Give me this!: Geef me dit!
I love you: Ik hou van jou
Are you free tomorrow evening?: Bent u morgenavond vrij?
I would like to invite you for dinner: Ik wil u graag uitnodigen voor het avondeten.
Are you married?: Bent u gehuwd? / Bent u getrouwd?
I'm single: Ik ben alleenstaand
Would you marry me?: Wil je met me trouwen?
Can I have your phone number?: Mag ik uw telefoonnummer hebben?
Can I have your email?: Mag ik uw emailadres hebben?
You look beautiful! (to a woman): Je ziet er prachtig uit!
You have a beautiful name: U heeft een mooie naam
This is my wife: Dit is mijn vrouw
This is my husband: Dit is mijn man
I enjoyed myself very much: Ik vond het erg aangenaam
I agree with you: Ik ga met u akkoord
Are you sure?: Bent u zeker? / Weet u het zeker?
Be careful!: Wees voorzichtig!
Cheers!: Proost!
Would you like to go for a walk?: Wilt u gaan wandelen? / Wilt u een wandeling maken?
Holiday Wishes: Fijne feestdagen
Good luck!: Veel geluk! / Veel succes!
Happy birthday!: Gelukkige verjaardag!
Happy new year!: Gelukkig nieuwjaar!
Merry Christmas!: Zalig Kerstfeest! / Vrolijk Kerstfeest!
Congratulations!: Proficiat!
Enjoy! (before eating): Smakelijk!
Bless you (when sneezing): Gezondheid!
Best wishes!: Beste wensen!
Transportation: Transport
It's freezing: Het vriest
It's cold: Het is koud
It's hot: Het is warm
So so:

We hope you found our collection of the most popular phrases in Flemish useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Flemish JobsPrevious lesson:

Flemish Jobs

Next lesson:

Flemish Numbers

Flemish Numbers