Vocabulary

Phrases

Grammar

Slovak Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Slovak. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Dlho sme sa nevideli
I missed you: Chýbal (chýbala si mi).
What's new?: Čo máš (máte) nového?
Nothing new: Nič nového
Make yourself at home!: Cíť (cíťte) sa ako doma.
Have a good trip: Pekný výlet!
Do you speak English?: Hovoríš (hovoríte) po anglicky?
Just a little: Len trochu.
What's your name?: Ako sa voláš (voláte)?
My name is (John Doe): Volám sa (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Pán / Paní / Slečna
Nice to meet you!: Teší ma!
You're very kind!: To je od vás milé!
Where are you from?: Odkiaľ si (ste)?
I'm from the U.S: Som z USA.
I'm American: Som Američan.
Where do you live?: Kde žiješ (žijete)?
I live in the U.S: Žijem v USA.
Do you like it here?: Páči sa ti tu?
Who?: Kto?
Where?: Kde?
How?: Ako?
When?: Kedy?
Why?: Prečo?
What?: čo?
By train: vlakom
By car: autom
By bus: autobusom
By taxi: taxíkom
By airplane: lietadlom
Malta is a wonderful country: Malta je krásna krajina.
What do you do for a living?: Čím sa živíš?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Som (učiteľ, umelec, inžinier)
I like Maltese: Páči sa mi maltština.
I'm trying to learn Maltese: Snažím sa naučiť hovoriť po maltézsky.
Oh! That's good!: To je fajn!
Can I practice with you: Mȏžem sa precvičovať s tebou?
How old are you?: Koľko máš rokov?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Mám (dvadsať, tridsať) rokov.
Are you married?: Si ženatý (male) / vydatá (female)
Do you have children?: Máš (máte) deti?
I have to go: Musím už ísť.
I will be right back!: Hneď sa vrátim!
This: toto
That: tamto
Here: tu
There: tam
It was nice meeting you: Rád (rada) som ťa videl (videla)
Take this! (when giving something): To je pre teba (vás)!
Do you like it?: Páči sa ti (Vám) to?
I really like it!: Vážne sa mi to páči.
I'm just kidding: Robím si len srandu.
I'm hungry: Som hladný (male) / hladná (female).
I'm thirsty: Som smädný / smädná.
In The Morning: Ráno.
In the evening: Večer.
At Night: V noci.
Really!: Naozaj! / Vážne!
Look!: Pozri!
Hurry up!: Ponáhľaj (ponáhľajte) sa!
What?: čo? / čože?
Where?: kde?
What time is it?: Koľko je hodín?
It's 10 o'clock: Je desať hodín.
Give me this!: Daj mi to!
I love you: Milujem ťa
Are you free tomorrow evening?: Máš voľno zajtra večer?
I would like to invite you for dinner: Chcel (chcela) by som ťa pozvať na večeru.
Are you married?: Si ženatý (vydatá)?
I'm single: Som single
Would you marry me?: Vezmeš si ma?
Can I have your phone number?: Dáš mi tvoje telefónne číslo?
Can I have your email?: Dáš mi tvoj email?
You look beautiful! (to a woman): Vyzeráš výborne!
You have a beautiful name: Máš krásne meno
This is my wife: Toto je moja manželka.
This is my husband: Toto je môj manžel.
I enjoyed myself very much: Výborne som sa pobavil (pobavila)
I agree with you: Súhlasím s tebou
Are you sure?: Si si istý (istá)?
Be careful!: Dávaj pozor!
Cheers!: Nazdravie!
Would you like to go for a walk?: Chceš sa ísť prejsť?
Holiday Wishes: Sviatočné želania
Good luck!: Veľa šťastia!
Happy birthday!: Všetko najlepšie k narodeninám!
Happy new year!: Šťastný Nový Rok!
Merry Christmas!: Veselé Vianoce!
Congratulations!: Gratulujem!
Enjoy! (before eating): Dobrú chuť!
Bless you (when sneezing): Nazdravie
Best wishes!: Všetko najlepšie!
Transportation: Preprava
It's freezing: Mrzne
It's cold: Je zima.
It's hot: Je teplo.
So so: Ujde to.

We hope you found our collection of the most popular phrases in Slovak useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Slovak JobsPrevious lesson:

Slovak Jobs

Next lesson:

Slovak Numbers

Slovak Numbers