Vocabulary

Phrases

Grammar

Swahili Mistakes

This is a list of mistakes in Swahili. Helpful when trying to learn a new word. Also useful when there is a misunderstanding or confusion.

My French is bad: Kifaransa changu ni kibaya
I need to practice my French: Nahitaji kufanya mazoezi ya Kifaransa changu
Don't worry!: Usijali!
Excuse me? : Samahani
Sorry: Naomba msamaha
No problem!: Hamna shida / Hakuna shida
Can you repeat?: Unaweza kurudia?
Can you speak slowly?: Unaweza kuongea polepole?
Write it down please!: Tafadhali andika
I don't understand!: Sielewi
Did you understand what I said?: Umenielewa?
What is this?: Hii ni nini?
I don't know!: Sijui
What's that called in French?: Hiyo inaitwaje kwa Kifaransa?
What does that word mean in English?: neno hili lina maana gani kwa Kiingereza
How do you say "OK" in French?: Unasemaje "OK" kwa Kifaransa?
Is that right?: Hii ni sahihi? Hii ni haki?
Is that wrong?: Je, haya ni makosa?
What should I say?: Niseme nini?
What?: Nini?

These are some words from the above sentences that you might also need to use by themselves.

Mistake: Makosa
To speak: Kuongea
Slowly: Polepole
Quickly: Haraka / Harakaharaka

Hopefully the expressions for mistakes in Swahili can help you clear some misunderstanding and allow you to ask questions. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Swahili AnimalsPrevious lesson:

Swahili Animals

Next lesson:

Swahili Shopping

Swahili Shopping