Vocabulary

Phrases

Grammar

Basque Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Basque. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Aspaldi elkar ikusi gabe.
I missed you: Faltan bota zaitut.
What's new?: Zer berri?
Nothing new: Ezer berririk ez.
Make yourself at home!: Xure etxean egongo bazina bezela!
Have a good trip: Bidai ona izan!
Do you speak English?: Ingelesez hitz egiten duzu? Ingelesez badakizu?
Just a little: Pixka bat bakarrik.
What's your name?: Zein da zure izena?
My name is (John Doe): Nire izena (John Doe) da.
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Jauna (Mr) / Anderea(Mrs / Mss).
Nice to meet you!: Plazer bat zu ezagutzea!
You're very kind!: Oso jatorra zara!
Where are you from?: Nongoa zara?
I'm from the U.S: Estatu Batuetakoa naiz. .....-koa naiz.
I'm American: Amerikarra naiz.
Where do you live?: Non bizi zara?
I live in the U.S: Ni estatu Batuetan bizi naiz.
Do you like it here?: Gustoko duzu hau?
Who?: Nor?
Where?: Non?
How?: Nola?
When?: Noiz?
Why?: Zergatik?
What?: Zer?
By train: Trenez.
By car: Autoz.
By bus: Autobusez.
By taxi: Taxiz.
By airplane: Hegazkinez.
Malta is a wonderful country: Malta herrialde zoragarria da.
What do you do for a living?: Zertan egiten duzu lan?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Ni maisua / artista / ingeniaria naiz
I like Maltese: Maltakoak gogoko ditut.
I'm trying to learn Maltese: Maltako hizkuntza ikasten saitzen nago.
Oh! That's good!: Ondo dago! Ona da!
Can I practice with you: Zurekin praktikatu dezaket?
How old are you?: Zenbat urte dituzu?
I'm (twenty, thirty...) Years old: (Hogei, hamar) urte ditut.
Are you married?: Ezkonduta zaude?
Do you have children?: Badituzu umeak? Badaukazu umerik?
I have to go: Joan egin behar naiz.
I will be right back!: Oraintxe bertan nator!
This: Hau.
That: Hori.
Here: Hemen.
There: Han.
It was nice meeting you: Polita izan da zu ezagutzea.
Take this! (when giving something): Tori hau!
Do you like it?: Gogoko duzu?
I really like it!: Benetan dut gogoko!
I'm just kidding: Txantxetan nago!
I'm hungry: Gose naiz.
I'm thirsty: Egarri naiz.
In The Morning: Goizean.
In the evening: Arratsaldean.
At Night: Gauean.
Really!: Benetan!
Look!: Begiratu!
Hurry up!: Azkar!
What?: Zer?
Where?: Non?
What time is it?: Zer ordu da?
It's 10 o'clock: (Hamarrak) dira.
Give me this!: Emaidazu hau!
I love you: Maite zaitut.
Are you free tomorrow evening?: Bihar arratsaldean libre zaude?
I would like to invite you for dinner: Zu afari batetara gonbidatzea nahiko nuke.
Are you married?: Ezkonduta zaude?
I'm single: Ezkongabea naiz.
Would you marry me?: Nirekin ezkontzea nahiko zenuke?
Can I have your phone number?: Zure telefono zenbakia eman diezadakezu?
Can I have your email?: Zure emaila izan dezaket?
You look beautiful! (to a woman): Zein polita zauden!
You have a beautiful name: Zein izen polita daukazun.
This is my wife: Hau neure emaztea da.
This is my husband: Hau neure senarra da.
I enjoyed myself very much: Oso ondo pasa dut.
I agree with you: Zurekin bat nator. Zurekin ados nago.
Are you sure?: Ziur zaude?
Be careful!: Kontuz!
Cheers!: Osasuna!
Would you like to go for a walk?: Paseatzera joatea nahiko zenuke?
Holiday Wishes: Ondo igaro oporrak!
Good luck!: Sorte on!
Happy birthday!: Zorionak!
Happy new year!: Urte berri on!
Merry Christmas!: Gabon zoriontsuak!
Congratulations!: Zorionak!
Enjoy! (before eating): On egin!
Bless you (when sneezing): Jesus!
Best wishes!: Onena opa dizut!
Transportation: Ibilgailuak.
It's freezing: Izoztuta dago.
It's cold: Hotza dado.
It's hot: Bero dago.
So so: Beraz.

We hope you found our collection of the most popular phrases in Basque useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Basque JobsPrevious lesson:

Basque Jobs

Next lesson:

Basque Numbers

Basque Numbers