Vocabulary

Phrases

Grammar

Welsh Imperative

Here are examples for the imperative in Welsh. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: Ewch!
Stop!: Stopiwch!
Don't Go!: Peidiwch mynd!
Stay!: Arhoswch!
Leave!: Gadawch!
Come here!: Dewch yma!
Go there!: Ewch yna!
Enter (the room)!: Dewch i mewn!
Speak!: Siaradwch!
Be quiet!: Byddwch dawel!
Turn right: Trowch i'r dde
Turn left: Trowch i'r chwith
Go straight: Ewch syth ymlaen
Wait!: Arhoswch!
Let's go!: Dewch ymlaen!
Be careful!: Byddwch yn ofalus!
Sit down!: Eisteddwch i lawr!
Let me show you!: Gadewch i mi ddangos i chi!
Listen!: Gwrandewch!
Write it down!: Ysgrifennwch e i lawr!

Now that you have explored the imperative in Welsh, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Welsh NegationPrevious lesson:

Welsh Negation

Next lesson:

Welsh Comparative

Welsh Comparative