Vocabulary

Phrases

Grammar

Persian Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Persian. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: خیلی وقت است ندیدمت
kẖy̰ly̰ wqt ạst ndy̰dmt
I missed you: دلم برایت تنگ شده
dlm brạy̰t tng sẖdh
What's new?: چه خبر؟
cẖh kẖbr?
Nothing new: خبری نیست
kẖbry̰ ny̰st
Make yourself at home!: راحت باش
rạḥt bạsẖ
Have a good trip: سفر به خیر
sfr bh kẖy̰r
Do you speak English?: انگلیسی می‌دانید؟
ạngly̰sy̰ my̰‌dạny̰d?
Just a little: یک کم
y̰ḵ ḵm
What's your name?: اسم شما چیست؟
ạsm sẖmạ cẖy̰st?
My name is (John Doe): اسم من (جان دو) است
ạsm mn (jạn dw) ạst
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: آقای ... / خانم ...
ậqạy̰ ... / kẖạnm ...
Nice to meet you!: از دیدنتان خوشحال شدم
ạz dy̰dntạn kẖwsẖḥạl sẖdm
You're very kind!: خیلی لطف دارید
kẖy̰ly̰ lṭf dạry̰d
Where are you from?: اهل کجا هستید؟
ạhl ḵjạ hsty̰d?
I'm from the U.S: من اهل امریکا هستم
mn ạhl ạmry̰ḵạ hstm
I'm American: من امریکایی هستم
mn ạmry̰ḵạy̰y̰ hstm
Where do you live?: کجا زندگی می‌کنی؟
ḵjạ zndgy̰ my̰‌ḵny̰?
I live in the U.S: من در امریکا زندگی می‌کنم
mn dr ạmry̰ḵạ zndgy̰ my̰‌ḵnm
Do you like it here?: از آنجا راضی هستی؟
ạz ậnjạ rạḍy̰ hsty̰?
Who?: چه کسی؟
cẖh ḵsy̰?
Where?: کجا؟
ḵjạ?
How?: چطور؟ / چگونه؟
cẖṭwr? / cẖgwnh?
When?: چه وقتی؟
cẖh wqty̰?
Why?: چرا؟
cẖrạ?
What?: چه؟
cẖh?
By train: با قطار
bạ qṭạr
By car: با ماشین
bạ mạsẖy̰n
By bus: با اتوبوس
bạ ạtwbws
By taxi: با تاکسی
bạ tạḵsy̰
By airplane: با هواپیما
bạ hwạpy̰mạ
Malta is a wonderful country: مالت کشور فوق‌العاده‌ای است
mạlt ḵsẖwr fwq‌ạlʿạdh‌ạy̰ ạst
What do you do for a living?: شغلت چیست؟
sẖgẖlt cẖy̰st?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): من (معلم / هنرمند / مهندس) هستم
mn (mʿlm / hnrmnd / mhnds) hstm
I like Maltese: من زبان مالتی را دوست دارم
mn zbạn mạlty̰ rạ dwst dạrm
I'm trying to learn Maltese: دارم زبان مالتی یاد می‌گیرم
dạrm zbạn mạlty̰ y̰ạd my̰‌gy̰rm
Oh! That's good!: آه! خیلی خوبه!
ậh! kẖy̰ly̰ kẖwbh!
Can I practice with you: می توانم با شما تمرین کنم
my̰ twạnm bạ sẖmạ tmry̰n ḵnm
How old are you?: چند سالت است؟
cẖnd sạlt ạst?
I'm (twenty, thirty...) Years old: من (بیست، سی، ...) ساله هستم
mn (by̰st, sy̰, ...) sạlh hstm
Are you married?: ازدواج کرده‌ای؟
ạzdwạj ḵrdh‌ạy̰?
Do you have children?: بچه داری؟
bcẖh dạry̰?
I have to go: باید بروم
bạy̰d brwm
I will be right back!: زود برمی‌گردم
zwd brmy̰‌grdm
This: این
ạy̰n
That: آن
ận
Here: اینجا
ạy̰njạ
There: آنجا
ậnjạ
It was nice meeting you: از ملاقات شما خوشحال شدم
ạz mlạqạt sẖmạ kẖwsẖḥạl sẖdm
Take this!: این را بگیر
ạy̰n rạ bgy̰r
Do you like it?: از این خوشت می‌آید؟
ạz ạy̰n kẖwsẖt my̰‌ậy̰d?
I really like it!: خیلی خوشم می‌آید
kẖy̰ly̰ kẖwsẖm my̰‌ậy̰d
I'm just kidding: شوخی می‌کنم
sẖwkẖy̰ my̰‌ḵnm
I'm hungry: گرسنه‌ام
grsnh‌ạm
I'm thirsty: تشنه‌ام
tsẖnh‌ạm
In The Morning: (هنگام) صبح
(hngạm) ṣbḥ
In the evening: (هنگام) عصر
(hngạm) ʿṣr
At Night: شب
sẖb
Really!: واقعاً
wạqʿạaⁿ
Look!: نگاه کن!
ngạh ḵn!
Hurry up!: زود باش!
zwd bạsẖ!
What?: چی؟
cẖy̰?
Where?: کجا؟
ḵjạ?
What time is it?: ساعت چند است؟
sạʿt cẖnd ạst?
It's 10 o'clock: ساعت 10 است
sạʿt 10 ạst
Give me this!: این را به من بده
ạy̰n rạ bh mn bdh
I love you: دوستت دارم
dwstt dạrm
Are you free tomorrow evening?: فردا عصر بیکاری؟
frdạ ʿṣr by̰ḵạry̰?
I would like to invite you for dinner: می‌خواهم به شام دعوتت کنم
my̰‌kẖwạhm bh sẖạm dʿwtt ḵnm
Are you married?: متأهل هستی؟
mtạ̉hl hsty̰?
I'm single: من مجرد هستم
mn mjrd hstm
Would you marry me?: با من ازدواج می‌کنی؟
bạ mn ạzdwạj my̰‌ḵny̰?
Can I have your phone number?: می‌شود شماره تلفنت را داشته باشم؟
my̰‌sẖwd sẖmạrh tlfnt rạ dạsẖth bạsẖm?
Can I have your email?: می‌شود ایمیلت را داشته باشم؟
my̰‌sẖwd ạy̰my̰lt rạ dạsẖth bạsẖm?
You look beautiful! (to a woman): خیلی خوشگلی
kẖy̰ly̰ kẖwsẖgly̰
You have a beautiful name: اسم زیبایی داری
ạsm zy̰bạy̰y̰ dạry̰
This is my wife: این همسر / زن من است
ạy̰n hmsr / zn mn ạst
This is my husband: این شوهر من است
ạy̰n sẖwhr mn ạst
I enjoyed myself very much: به من خیلی خوش گذشت
bh mn kẖy̰ly̰ kẖwsẖ gdẖsẖt
I agree with you: با شما موافقم
bạ sẖmạ mwạfqm
Are you sure?: مطمئن هستی؟
mṭmỷn hsty̰?
Be careful!: مراقب باش
mrạqb bạsẖ
Cheers!: به سلامتی
bh slạmty̰
Would you like to go for a walk?: دوست داری قدم بزنیم؟
dwst dạry̰ qdm bzny̰m?
Holiday Wishes: تبریک اعیاد
tbry̰ḵ ạʿy̰ạd
Good luck!: موفق باشی
mwfq bạsẖy̰
Happy birthday!: تولدت مبارک
twldt mbạrḵ
Happy new year!: سال نو مبارک
sạl nw mbạrḵ
Merry Christmas!: کریسمس مبارک
ḵry̰sms mbạrḵ
Congratulations!: تبریک
tbry̰ḵ
Enjoy! (before eating): بفرمایید
bfrmạy̰y̰d
Bless you (when sneezing): عافیت باشد
ʿạfy̰t bạsẖd
Best wishes!: بهترین آرزوها
bhtry̰n ậrzwhạ
Transportation: حمل و نقل
ḥml w nql
It's freezing: خیلی سردم است
kẖy̰ly̰ srdm ạst
It's cold: سرد است
srd ạst
It's hot: گرم است
grm ạst
So so: بد نیست
bd ny̰st

We hope you found our collection of the most popular phrases in Persian useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Persian JobsPrevious lesson:

Persian Jobs

Next lesson:

Persian Numbers

Persian Numbers