Vocabulary

Phrases

Grammar

Dutch Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Dutch. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Dat is een tijd geleden
I missed you: Ik heb je gemist
What's new?: Hoe gaat het nu?
Nothing new: Alles gaat zijn gangetje
Make yourself at home!: Doe alsof je thuis bent
Have a good trip: Goede reis
Do you speak English?: Spreek je Engels?
Just a little: Een klein beetje
What's your name?: Hoe heet je?
My name is (John Doe): Ik heet (Jan Jansen)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Meneer, Mevrouw, Mejuffrouw (oblsolete)
Nice to meet you!: Leuk je te ontmoeten
You're very kind!: Dat is aardig van je
Where are you from?: Waar kom je vandaan
I'm from the U.S: Ik kom uit de Verenigde Staten
I'm American: Ik ben een Amerikaan
Where do you live?: Waar woon jij?
I live in the U.S: Ik woon in de Verenigde Staten
Do you like it here?: Hoe bevalt het hier?
Who?: Wie?
Where?: Waar?
How?: Hoe?
When?: Wanneer?
Why?: Waarom?
What?: Wat?
By train: Met de trein
By car: Met de wagen
By bus: Met de Bus
By taxi: Met de Taxi
By airplane: Met het Vliegtuig
Malta is a wonderful country: Malta is een geweldig land
What do you do for a living?: Wat is je beroep? Wat doe je voor de kost?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Ik ben (onderwijzer, kunstenaar, ingenieur)
I like Maltese: Ik houd van de Maltese taal
I'm trying to learn Maltese: Ik ben Maltees aan het leren
Oh! That's good!: O, wat goed!
Can I practice with you: Wil je met mij oefenen?
How old are you?: Hoe oud ben je?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Ik ben (twintig, dertig ...) jaar oud
Are you married?: Ben je getrouwd?
Do you have children?: Heb je kinderen?
I have to go: Ik moet gaan
I will be right back!: Ik zal onmiddellijk terug zijn
This: Dit
That: Dat
Here: Hier
There: Daar
It was nice meeting you: Het was leuk je te ontmoeten
Take this! (when giving something): Neem deze! (bij het geven van iets)
Do you like it?: Vind je het leuk?
I really like it!: Ik vind het echt leuk!
I'm just kidding: Ik maak maar een grapje
I'm hungry: Ik heb honger
I'm thirsty: Ik heb dorst
In The Morning: s' Morgens
In the evening: 's Avonds
At Night: 's Nachts
Really!: Werkelijk!
Look!: Kijk!
Hurry up!: Schiet op!
What?: Wat?
Where?: Waar?
What time is it?: Welk uur is het?
It's 10 o'clock: Het is 10:00 uur
Give me this!: Geef me dit!
I love you: Ik hou van je
Are you free tomorrow evening?: Ben je morgenavond vrij?
I would like to invite you for dinner: Ik zou u graag uitnodigen voor het diner
Are you married?: Ben je getrouwd?
I'm single: Ik ben vrijgezel
Would you marry me?: Wil je met mij trouwen?
Can I have your phone number?: Mag ik jouw telefoonnummer hebben?
Can I have your email?: Mag ik jouw e-mail hebben?
You look beautiful! (to a woman): Je ziet er prachtig uit! (een vrouw)
You have a beautiful name: Je hebt een mooie naam
This is my wife: Dit is mijn vrouw
This is my husband: Dit is mijn man
I enjoyed myself very much: Ik heb erg van mezelf genoten
I agree with you: Ik ben het met u eens
Are you sure?: Ben je er zeker van?
Be careful!: Opgepast!
Cheers!: Proost!
Would you like to go for a walk?: Wil je met mij wandelen?
Holiday Wishes: Feestdag wensen
Good luck!: Succes!
Happy birthday!: Gefeliciteerd met je verjaardag!
Happy new year!: Gelukkig Nieuwjaar!
Merry Christmas!: Gelukkig Kerstfeest!
Congratulations!: Gefeliciteerd!
Enjoy! (before eating): Smakelijk
Bless you (when sneezing): Gezondheid
Best wishes!: De beste wensen!
Transportation: Vervoer
It's freezing: Het vriest
It's cold: Het is koud
It's hot: Het is heet
So so: Min of meer

We hope you found our collection of the most popular phrases in Dutch useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Dutch JobsPrevious lesson:

Dutch Jobs

Next lesson:

Dutch Numbers

Dutch Numbers