Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Greetings

This is a list of greetings in Gujarati. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.

Hi!: કેમ છો, નમસ્કાર,
kēma chō, namaskāra,
Good morning!: સુપ્રભાત
suprabhāta
Good afternoon!: સુઅપ્રાહ્ન, શુભબપોર
su'aprāhna, śubhabapōra
Good evening!: શુભસંધ્યા
śubhasandhyā
Welcome!: પધારો, ભલે પધાર્યા
padhārō, bhalē padhāryā
How are you? (friendly): મજામાં છો?
majāmāṁ chō?
How are you? (polite): તમે કેમ છો?
Tamē kēma chō?
What's up? (colloquial) : શું ચાલે છે?
Śuṁ cālē chē?
I'm fine, thank you!: હું મજામાં છું
Huṁ majāmāṁ chuṁ
And you? (friendly): અને તું?
anē tuṁ?
And you? (polite): અને તમે?
Anē tamē?
Good: સરસ
Sarasa
Bad: ખરાબ
kharāba
Happy: ખુશ, નસીબદાર,ભાગ્યવાન, સંતુષ્ટ,શુભ, આનંદી, સુખી, યોગ્ય, ઉચિત, સમર્થક
khuśa, nasībadāra,bhāgyavāna, santuṣṭa,śubha, ānandī, sukhī, yōgya, ucita, samarthaka
Sad: દુ:ખી, શોકાર્ત, ગમગીન, ઉદાસ, ગંભીર, થાકેલું, ખિન્ન, ખેદકારક, માઠું, રીઢું, સુધરે નહિ એવું, અત્યંત ખર
du:Khī, śōkārta, gamagīna, udāsa, gambhīra, thākēluṁ, khinna, khēdakāraka, māṭhuṁ, rīḍhuṁ, sudharē nahi ēvuṁ, atyanta khara
Thank you!: આભાર, મહેરબાની, ધન્યવાદ
ābhāra, mahērabānī, dhan'yavāda
Thank you very much!: આપનો ખુબ ખુબ આભાર
āpanō khuba khuba ābhāra
You're welcome!: કશો વાંધો નહિ,
kaśō vāndhō nahi,
Have a nice day!: આપનો દિવસ મંગલમય હો
āpanō divasa maṅgalamaya hō
Good night!: શુભરાત્રી
śubharātrī
See you later!: પછી મળીશું
pachī maḷīśuṁ
Have a good trip!: તમારી યાત્રા સુખદ હો, તમારો પ્રવાસ સુખદ હો, તમારી મુસાફરી સુખદ હો
tamārī yātrā sukhada hō, tamārō pravāsa sukhada hō, tamārī musāpharī sukhada hō
It was nice talking to you!: તમારી સાથે વાતો કરીને આનંદ થયો
tamārī sāthē vātō karīnē ānanda thayō

The above greetings in Gujarati are essential to daily conversations. You are very likely to use at least one of them in any given day. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Learn GujaratiPrevious lesson:

Learn Gujarati

Next lesson:

Gujarati Colors

Gujarati Colors