Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Colors

This is a list of colors in Gujarati. This will help you find ways to describe the colors of clothes, objects and much more.

Black: કાળું
kāḷuṁ
Blue: આસમાની રંગ
āsamānī raṅga
Brown: બદામી
badāmī
Gray: ભૂખરું
bhūkharuṁ
Green: લીલું
līluṁ
Orange: કેસરી
kēsarī
Red: લાલ
lāla
White: સફેદ
saphēda
Yellow: પીળું
pīḷuṁ
Dark color: ઘેરો રંગ
ghērō raṅga
Light color: આચ્છો રંગ
ācchō raṅga
Colors: રંગો
raṅgō

These examples show how colors are used in Gujarati. This is a good way to demonstrate how adjectives (colors) are used with nouns and verbs.

The sky is blue: આકાશ આસમાની છે
ākāśa āsamānī chē
Your cat is white: તમારી બિલાડી કાળી છે
tamārī bilāḍī kāḷī chē
Black is his favorite color: કાળો રંગ તેને પ્રિય છે
kāḷō raṅga tēnē priya chē
Red is not his favorite color: લાલ રંગ તેનો પ્રિય રંગ નથી
lāla raṅga tēnō priya raṅga nathī
She drives a yellow car: તે પીળી મોટોરગાડી ચલાવે છે
tē pīḷī mōṭōragāḍī calāvē chē
I have black hair: મારા વાળ કાળા છે
mārā vāḷa kāḷā chē

Now that you have learned the colors in Gujarati, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Gujarati GreetingsPrevious lesson:

Gujarati Greetings

Next lesson:

Gujarati Family

Gujarati Family