Vocabulary

Phrases

Grammar

Norwegian Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Norwegian. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Lenge siden sist
I missed you: Jeg savnet deg
What's new?: Hva er nytt?
Nothing new: Intet nytt
Make yourself at home!: Føl deg som hjemme!
Have a good trip: Ha en god tur
Do you speak English?: Snakker du engelsk?
Just a little: Bare litt
What's your name?: Hva heter du?
My name is (John Doe): Jeg heter (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Herr... / Fru... / Frøken
Nice to meet you!: Hyggelig å treffe deg!
You're very kind!: Du er veldig snill!
Where are you from?: Hvor kommer du fra?
I'm from the U.S: Jeg er fra U.S.A
I'm American: Jeg er amerikansk
Where do you live?: Hvor bor du?
I live in the U.S: Jeg bor i U.S.A
Do you like it here?: Trives du her?
Who?: Hvem?
Where?: Hvor?
How?: Hvordan?
When?: Når?
Why?: Hvorfor?
What?: Hva?
By train: Via tog
By car: Via bil
By bus: Via buss
By taxi: Via drosje
By airplane: Via fly
Malta is a wonderful country: Malta er et vidunderlig land
What do you do for a living?: Hva jobber du med?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Jeg er (lærer / artist / ingeniør)
I like Maltese: Jeg liker Malta
I'm trying to learn Maltese: Jeg prøver å lære maltesisk
Oh! That's good!: Åh! Så bra!
Can I practice with you: Kan jeg øve med deg?
How old are you?: Hvor gammel er du?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Jeg er (tyve, tredve...) år gammel
Are you married?: Er du gift?
Do you have children?: Har du barn?
I have to go: Jeg må gå
I will be right back!: Jeg er straks tilbake!
This: Den / denne
That: Det
Here: Her
There: Der
It was nice meeting you: Det var hyggelig å møte deg
Take this! (when giving something): Ta denne!
Do you like it?: Liker du det?
I really like it!: Jeg liker det kjempegodt!
I'm just kidding: Jeg bare tuller
I'm hungry: Jeg er sulten
I'm thirsty: Jeg er tørst
In The Morning: Om morningen
In the evening: Om kvelden
At Night: Om natten
Really!: Virkelig!
Look!: Se!
Hurry up!: Skynd deg!
What?: Hva?
Where?: Hvor?
What time is it?: Hva er klokka?
It's 10 o'clock: Klokka er 10
Give me this!: Gi meg det!
I love you: Jeg elsker deg
Are you free tomorrow evening?: Er du ledig i morgen kveld?
I would like to invite you for dinner: Jeg vil invitere deg på middag
Are you married?: Er du gift?
I'm single: Jeg er singel / enslig
Would you marry me?: Vil du gifte deg med meg?
Can I have your phone number?: Kan jeg få telefonnummeret ditt?
Can I have your email?: Har du e-postadresse?
You look beautiful! (to a woman): Du ser vakker ut!
You have a beautiful name: Du har et vakkert navn
This is my wife: Dette er min kone
This is my husband: Dette er min mann
I enjoyed myself very much: Jeg hadde det svært hyggelig
I agree with you: Jeg er enig med deg
Are you sure?: Er du sikker?
Be careful!: Vær forsiktig!
Cheers!: Skål!
Would you like to go for a walk?: Har du lyst til å gå en tur?
Holiday Wishes: God ferie
Good luck!: Lykke til!
Happy birthday!: Gratulerer med dagen!
Happy new year!: Godt nyttår!
Merry Christmas!: God jul!
Congratulations!: Gratulerer!
Enjoy! (before eating): Velbekommen
Bless you (when sneezing): Prosit
Best wishes!: Beste ønsker!
Transportation: Transport
It's freezing: Det er kaldt
It's cold: Det er kaldt
It's hot: Det er varmt
So so: Så som så

We hope you found our collection of the most popular phrases in Norwegian useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Norwegian JobsPrevious lesson:

Norwegian Jobs

Next lesson:

Norwegian Numbers

Norwegian Numbers