Vocabulary

Phrases

Grammar

Norwegian Mistakes

This is a list of mistakes in Norwegian. Helpful when trying to learn a new word. Also useful when there is a misunderstanding or confusion.

My French is bad: Fransken min er dårlig
I need to practice my French: Jeg trenger å praktisere min fransk.
Don't worry!: Ikke bekymre deg
Excuse me? : Unnskyld? / Hva?
Sorry: Unnskyld
No problem!: Ikke noe problem!
Can you repeat?: Kan du gjenta?
Can you speak slowly?: Kan du snakke sakte?
Write it down please!: Kan du være så snill å skrive det?
I don't understand!: Jeg forstår ikke!
Did you understand what I said?: Skjønte du hva jeg sa?
What is this?: Hva er dette?
I don't know!: Jeg vet ikke!
What's that called in French?: Hva er det på fransk?
What does that word mean in English?: Hva betyr det ordet på engelsk?
How do you say "OK" in French?: Hvordan sier man "OK" på fransk?
Is that right?: Er det riktig?
Is that wrong?: Er det feil?
What should I say?: Hva skal jeg si?
What?: Hva?

These are some words from the above sentences that you might also need to use by themselves.

Mistake: Uhell / Feil
To speak: Å snakke
Slowly: Sakte
Quickly: Fort / hurtig

Hopefully the expressions for mistakes in Norwegian can help you clear some misunderstanding and allow you to ask questions. Check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Norwegian AnimalsPrevious lesson:

Norwegian Animals

Next lesson:

Norwegian Shopping

Norwegian Shopping