Vocabulary

Phrases

Grammar

Afrikaans Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Afrikaans. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Lanklaas gesien
I missed you: Ek het jou gemis
What's new?: Wat is nuut?
Nothing new: Niks nuuts
Make yourself at home!: Maak of jy tuis is
Have a good trip: Geniet jou vakansie
Do you speak English?: Praat jy Engels
Just a little: Net ’n bietjie
What's your name?: Wat is jou naam?
My name is (John Doe): My naam is
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Mnr, Mev, Mej
Nice to meet you!: Bly te kenne!
You're very kind!: Jy is baie dierbaar!
Where are you from?: Waar kom jy vandaan?
I'm from the U.S: Ek is van Amerika
I'm American: Ek’s ’n Amerikaner
Where do you live?: Waar woon jy?
I live in the U.S: Ek woon in Amerika
Do you like it here?: Hou jy daarvan hier?/Is dit vir jou lekker hier?
Who?: Wie
Where?: Waar
How?: Hoe
When?: Wanneer
Why?: Hoekom
What?: Wat
By train: met die trein
By car: met die motor
By bus: met die bus
By taxi: in 'n huurmotor
By airplane: met die vliegtuig
Malta is a wonderful country: Malta is ’n wonderlike land
What do you do for a living?: Wat doen jy vir ’n lewe/bestaan?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Ek’s ’n onderwyser/kunstenaar/ingenieur
I like Maltese: Ek hou van Maltees
I'm trying to learn Maltese: Ek probeer Maltees leer
Oh! That's good!: O, dis goed!
Can I practice with you: Kan ek saam met jou oefen?
How old are you?: Hoe oud is jy?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Ek’s (twintig/dertig) jaar oud
Are you married?: Is jy getroud?
Do you have children?: Het jy kinders?
I have to go: Ek moet gaan
I will be right back!: Ek is nou terug
This: Hierdie
That: Daardie
Here: Hier
There: Daar
It was nice meeting you: Dit was lekker om jou te ontmoet
Take this! (when giving something): Vat dit
Do you like it?: Hou jy daarvan
I really like it!: Ek hou baie daarvan
I'm just kidding: Ek maak net ’n grap
I'm hungry: Ek is honger
I'm thirsty: Ek is dors
In The Morning: In die oggend
In the evening: In die aand
At Night: In die nag
Really!: Regtig!
Look!: Kyk!
Hurry up!: Skud op
What?: Wat
Where?: Waar
What time is it?: Hoe laat is dit
It's 10 o'clock: Dit is 10 uur
Give me this!: Gee dit vir my
I love you: Ek is lief vir jou
Are you free tomorrow evening?: Is jy môre-aand beskikbaar?
I would like to invite you for dinner: Ek wil jou graag nooi vir aand ete
Are you married?: Is jy getroud
I'm single: Ek is enkellopend
Would you marry me?: Sal jy met my trou
Can I have your phone number?: Kan ek jou telefoonnommer kry
Can I have your email?: Kan ek jou e-posadres kry?
You look beautiful! (to a woman): Jy lyk pragtig!
You have a beautiful name: Jy het ’n pragtige naam
This is my wife: Dit is my vrou
This is my husband: Dit is my man
I enjoyed myself very much: Ek het dit baie geniet
I agree with you: Ek stem saam met jou
Are you sure?: Is jy seker
Be careful!: Wees versigtig
Cheers!: Gesondheid
Would you like to go for a walk?: Wil jy gaan stap
Holiday Wishes: Lekker vakansie
Good luck!: Voorspoed!
Happy birthday!: Baie geluk met jou verjaarsdag
Happy new year!: Voorspoedige nuwe jaar
Merry Christmas!: Geseënde Kersfees
Congratulations!: Baie geluk
Enjoy! (before eating): Lekker eet
Bless you (when sneezing): Gesondheid
Best wishes!: Beste wense
Transportation: Vervoer
It's freezing: Dis vriesend
It's cold: Dit is koud
It's hot: Dit is warm
So so: So-so

We hope you found our collection of the most popular phrases in Afrikaans useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Afrikaans JobsPrevious lesson:

Afrikaans Jobs

Next lesson:

Afrikaans Numbers

Afrikaans Numbers