Vocabulary

Phrases

Grammar

Nepali Colors

This is a list of colors in Nepali. This will help you find ways to describe the colors of clothes, objects and much more.

Black: कालो
kālō
Blue: निलो
nilō
Brown: खैरो
khairō
Gray: फूस्रो
phūsrō
Green: हरियो
hariyō
Orange: सुन्तले
suntalē
Red: रातो
rātō
White: सेतो
sētō
Yellow: पहेँलो
pahēm̐lō
Dark color: गाढा रङ्ग
gāḍhā raṅga
Light color: हल्का रङ्ग
halkā raṅga
Colors: रङ्गहरू
raṅgaharū

These examples show how colors are used in Nepali. This is a good way to demonstrate how adjectives (colors) are used with nouns and verbs.

The sky is blue: आकाश नीलो छ
ākāśa nīlō cha
Your cat is white: तपार्इंको बिरालो सेतो छ
tapār'iṅkō birālō sētō cha
Black is his favorite color: उसको मन पर्ने रङ्ग कालो हो
usakō mana parnē raṅga kālō hō
Red is not his favorite color: उसको मन नपर्ने रङ्ग रातो हो
usakō mana naparnē raṅga rātō hō
She drives a yellow car: उनले पहेंलो कार चलाउछिन्
unalē pahēnlō kāra calā'uchin
I have black hair: मेरो कालो कपाल छ
mērō kālō kapāla cha

Now that you have learned the colors in Nepali, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Nepali GreetingsPrevious lesson:

Nepali Greetings

Next lesson:

Nepali Family

Nepali Family