Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Survival

This is a list of survival in Gujarati. Helpful in an emergency and can be a life saver. We are including both words and sentences at the bottom.

Headache: માથાનો દુખાવો
māthānō dukhāvō
Stomach ache: પેટનો સણકો
pēṭanō saṇakō
Medicines: દવાઓ
davā'ō
Pharmacy: ફાર્મસી
phārmasī
Doctor: ડૉક્ટર
ḍŏkṭara
Ambulance: એમ્બ્યુલન્સ
ēmbyulansa
Hospital: હોસ્પિટલ
hōspiṭala
Help me: મારી મદદ કરો
mārī madada karō
Poison: ઝેર
jhēra
Accident: અકસ્માત
akasmāta
Police: પોલીસ
pōlīsa
Danger: જોખમ
jōkhama
Stroke: પક્ષાઘાત
pakṣāghāta
Heart attack: હૃદયરોગનો હુમલો
hr̥dayarōganō humalō
Asthma: દમ
dama
Allergy: ઍલર્જી
ĕlarjī

These phrases deal with different types of emergencies. We recommend memorizing them in case you need them for yourself or to help someone.

Call the police!: પોલીસને બોલાવો!
pōlīsanē bōlāvō!
Call a doctor!: ડૉક્ટરને બોલાવો!
Ḍŏkṭaranē bōlāvō!
Call the ambulance!: એમ્બ્યુલન્સને બોલાવો
Ēmbyulansanē bōlāvō
I feel sick: મને બીમારી જેવું લાગે છે
manē bīmārī jēvuṁ lāgē chē
Where is the closest pharmacy?: સૌથી નજીક ફાર્મસી ક્યાં છે?
sauthī najīka phārmasī kyāṁ chē?
It hurts here: અહીં દુખે છે
Ahīṁ dukhē chē
Are you okay?: તમે ઠીક છો?
tamē ṭhīka chō?
It's urgent!: તાકીદની બાબત છે!
Tākīdanī bābata chē!
Calm down!: શાંત થાઓ!
Śānta thā'ō!
Stop!: થોભો!
Thōbhō!
Fire!: આગ!
Āga!
Thief!: ચોર!
Cōra!

The above survival words in Gujarati could be a life saver in emergencies. Now make sure you check out the next topic below or choose your own subject from the menu above.

Gujarati TravelPrevious lesson:

Gujarati Travel

Next lesson:

Gujarati Directions

Gujarati Directions