Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Shopping

This is a list of expressions about shopping in Thai. Useful in supermarkets, sightseeing, and when haggling to get a good bargain.

How much is this?: อันนี้เท่าไหร่ (ครับ / คะ)
xạn nī̂ thèā h̄ịr̀ (khrạb/ kha)
Can you take less?: เอาสินค้าออกจากรายการได้ไหม (ครับ / คะ)
xeā s̄inkĥā xxk cāk rāykār dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha)
I'm just looking: แค่เดินดู (ครับ / ค่ะ)
khæ̀ dein dū (khrạb/ kh̀a)
This is too expensive: แพงเกินไป (ครับ / ค่ะ)
phæng keinpị (khrạb/ kh̀a)
Do you accept credit cards?: ใช้บัตรเครดิตได้ไหม (ครับ / คะ)
chı̂ bạtr kherdit dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha)
Only cash please!: กรุณา จ่ายด้วยเงินสดเท่านั้น (ครับ / ค่ะ)
kruṇā c̀āy d̂wy ngeins̄d thèānận (khrạb/ kh̀a)

The following vocabulary is related to shopping places where you might need to buy goods or services.

Expensive: แพง
phæng
Cheap: ถูก
t̄hūk
Cafe: ร้านกาแฟ
r̂ān kāfæ
Cinema: โรงหนัง
rong h̄nạng
Supermarket: ห้างสรรพสินค้า
h̄̂āng s̄rrph s̄inkĥā
Gas station: ปั๊มน้ำมัน
pạ́mn̂ảmạn
Museum: พิพิธภัณฑ์
phiphiṭhp̣hạṇṯh̒
Pharmacy: ร้านขายยา
r̂ān k̄hāy yā
Credit card: บัตรเครดิต
bạtr kherdit
Cash: เงินสด
ngeins̄d
Check: เช็คธนาคาร
chĕkh ṭhnākhār
Parking: ที่จอดรถ
thī̀ cxd rt̄h

Hopefully these expressions of shopping in Thai can help you get around town and get some good bargains. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Thai MistakesPrevious lesson:

Thai Mistakes

Next lesson:

Thai Restaurant

Thai Restaurant