Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Restaurant

These are expressions used in restaurants in Thai. Very useful when ordering from a menu in combination with our Thai Food list.

Where is there a good restaurant?: มีร้านอาหารดีๆ ที่ไหน (ครับ / คะ)
mī r̂ān xāh̄ār dī«thī̀h̄ịn (khrạb/ kha)
I'm vegetarian: ผมกินอาหารมังสวิรัติ
p̄hm kin xāh̄ār mạngs̄wirạti
What's the name of this dish?: จานนี้เรียกว่าอะไร (ครับ / คะ)
cān nī̂ reīyk ẁā xarị (khrạb/ kha)
Waiter / waitress!: บ๋อย, บริกร
b̌xy, bri kr
May we have the check please?: เช็คบิลด้วย (ครับ / ค่ะ)
chĕkh bil d̂wy (khrạb/ kh̀a)
It is very delicious!: อร่อย
xr̀xy
What do you recommend?: มีอาหารแนะนำไหม (ครับ / คะ)
mī xāh̄ār næanả h̄ịm (khrạb/ kha)
The bill please!: เช็คบิลด้วย (ครับ / ค่ะ)
chĕkh bil d̂wy (khrạb/ kh̀a)

The following items can be found in restaurants as well as kitchens. Which means it would be useful to memorize them.

Spicy: เผ็ด
p̄hĕd
Sweet: หวาน
h̄wān
Salty: เค็ม
khĕm
Plate: จาน
cān
Fork: ส้อม
s̄̂xm
Knife: มีด
mīd
Spoon: ช้อน
cĥxn
Table: โต๊ะ
tóa
Menu: เมนูอาหาร
menū xāh̄ār
Food: อาหาร
xāh̄ār
Dessert: ของหวาน
k̄hxngh̄wān
Water: น้ำ
n̂ả
A cup of: #NAME?
#NAME?
A glass of: #NAME?
#NAME?
Salad: สลัด
S̄lạd
Soup: ซุป, แกง
sup, kæng
Bread: ขนมปัง
k̄hnmpạng
Black pepper: พริกไทยดำ
phrikthịydả
Salt: เกลือ
kelụ̄x
Tip: เงินทิป
ngein thip
Napkin: กระดาษเช็ดปาก
kradās̄ʹ chĕd pāk

Hopefully these expressions of restaurant in Thai can help you order off the menu or ask waiters items you might need. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Thai ShoppingPrevious lesson:

Thai Shopping

Next lesson:

Thai Travel

Thai Travel