Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Thai. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: ไม่ได้พบกันมานาน
mị̀ dị̂ phb kạn mā nān
I missed you: ฉันคิดถึงคุณ
c̄hạn khidt̄hụng khuṇ
What's new?: มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างไหม
mī xarị h̄ım̀«keid k̄hụ̂n b̂āng h̄ịm
Nothing new: ไม่มีอะไรใหม่เลย
mị̀mī xarị h̄ım̀ ley
Make yourself at home!: ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านนะ
thảtạw tām s̄bāy h̄emụ̄xn xyū̀ b̂ān na
Have a good trip: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng doy plxdp̣hạy
Do you speak English?: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
khuṇ phūd p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ dị̂ h̄ịm
Just a little: ได้นิดหน่อย
dị̂ nidh̄ǹxy
What's your name?: คุณชื่ออะไร
khuṇ chụ̄̀x xarị
My name is (John Doe): ผมชื่อ
p̄hm chụ̄̀x
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: นาย นาง นางสาว
nāy nāng nāngs̄āw
Nice to meet you!: ยินดีที่ได้รู้จัก
yindī thī̀ dị̂ rū̂cạk
You're very kind!: คุณใจดีมาก
khuṇ cıdī māk
Where are you from?: คุณมาจากไหน
khuṇ mā cāk h̄ịn
I'm from the U.S: ฉันมาจากอเมริกา
c̄hạn mā cāk xmerikā
I'm American: ฉันเป็นคนอเมริกัน
c̄hạn pĕn khn xmerikạn
Where do you live?: คุณพักอยู่ที่ไหน
khuṇ phạk xyū̀ thī̀h̄ịn
I live in the U.S: ฉันอาศัยอยู่ที่อเมริกา
c̄hạn xāṣ̄ạy xyū̀ thī̀ xmerikā
Do you like it here?: คุณชอบที่นี่ไหม
khuṇ chxb thī̀ nī̀ h̄ịm
Who?: ใคร
khır
Where?: ที่ไหน
thī̀h̄ịn
How?: อย่างไร
xỳāngrị
When?: เมื่อไหร่
meụ̄̀x h̄ịr̀
Why?: ทำไม
thảmị
What?: อะไร
xarị
By train: โดยรถไฟ
doy rt̄hfị
By car: โดยรถยนต์
doy rt̄hynt̒
By bus: โดยรถบัส
doy rt̄h bạs̄
By taxi: โดยรถแท็กซี่
doy rt̄h thæ̆ksī̀
By airplane: โดยเครื่องบิน
doy kherụ̄̀xngbin
Malta is a wonderful country: มัลต้าช่างเป็นประเทศที่น่ามหัศจรรย์
mạlt̂ā ch̀āng pĕn pratheṣ̄ thī̀ ǹā mh̄ạṣ̄crry̒
What do you do for a living?: คุณมีอาชีพอะไร
khuṇ mī xāchīph xarị
I'm a (teacher/ artist/ engineer): ฉันเป็น (ครู / ศิลปิน / วิศวกร)
c̄hạn pĕn (khrū/ ṣ̄ilpin/ wiṣ̄wkr)
I like Maltese: ฉันชอบคนมัลต้า
c̄hạn chxb khn mạlt̂ā
I'm trying to learn Maltese: ฉันกำลังเรียนภาษามัลต้า
c̄hạn kảlạng reīyn p̣hās̄ʹā mạlt̂ā
Oh! That's good!: โอ้ ดีจังเลย
xô dī cạng ley
Can I practice with you: ฉันขอฝึกกับคุณได้ไหม
c̄hạn k̄hx f̄ụk kạb khuṇ dị̂ h̄ịm
How old are you?: คุณอายุเท่าไร
khuṇ xāyu thèārị
I'm (twenty, thirty...) Years old: ฉันอายุ
c̄hạn xāyu
Are you married?: คุณแต่งงานหรือยัง
khuṇ tæ̀ngngān h̄rụ̄x yạng
Do you have children?: คุณมีลูกไหม
khuṇ mī lūk h̄ịm
I have to go: ฉันต้องไปแล้ว
c̄hạn t̂xng pị læ̂w
I will be right back!: ฉันจะรีบกลับมา
c̄hạn ca rīb klạb mā
This: นี่
nī̀
That: นั่น
nạ̀n
Here: ที่นี่
thī̀ nī̀
There: ที่นั่น
thī̀ nạ̀n
It was nice meeting you: ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
yindī thī̀ dị̂ rū̂cạk khuṇ
Take this!: กรุณารับมันไว้ด้วย
kruṇā rạb mạn wị̂ d̂wy
Do you like it?: คุณชอบมันไหม
khuṇ chxb mạn h̄ịm
I really like it!: ฉันชอบมันมาก
c̄hạn chxb mạn māk
I'm just kidding: ฉันแค่ล้อเล่น
c̄hạn khæ̀ l̂x lèn
I'm hungry: ฉันหิว
c̄hạn h̄iw
I'm thirsty: ฉันกระหายนำ้
c̄hạn kra h̄āy nả̂
In The Morning: ในตอนเช้า
nı txn chêā
In the evening: ในตอนเย็น
nı txn yĕn
At Night: ตอนกลางคืน
txn klāngkhụ̄n
Really!: จริงหรือเปล่า
cring h̄rụ̄x pel̀ā
Look!: ระวัง
rawạng
Hurry up!: เร็วหน่อย
rĕw h̄ǹxy
What?: อะไรนะ
xarị na
Where?: ที่ไหน
thī̀h̄ịn
What time is it?: กี่โมงแล้ว
kī̀ mong læ̂w
It's 10 o'clock: สี่โมง
s̄ī̀ mong
Give me this!: เอาอันนี้ให้ฉัน
xeā xạn nī̂ h̄ı̂ c̄hạn
I love you: ฉันรักคุณ
c̄hạn rạk khuṇ
Are you free tomorrow evening?: พรุ่งนี้เย็นคุณว่างไหม
phrùngnī̂ yĕn khuṇ ẁāng h̄ịm
I would like to invite you for dinner: ฉันอยากชวนคุณมาทานอาหารเย็น
c̄hạn xyāk chwn khuṇ mā thān xāh̄ār yĕn
Are you married?: คุณแต่งงานหรือยัง
khuṇ tæ̀ngngān h̄rụ̄x yạng
I'm single: ฉันยังโสด
c̄hạn yạng s̄od
Would you marry me?: คุณจะแต่งงานกับฉันไหม
khuṇ ca tæ̀ngngān kạb c̄hạn h̄ịm
Can I have your phone number?: ฉันขอเบอร์โทรของคุณได้ไหม
c̄hạn k̄hx bexr̒ thor k̄hxng khuṇ dị̂ h̄ịm
Can I have your email?: ฉันขออีเมล์ของคุณได้ไหม
c̄hạn k̄hx xīmel̒ k̄hxng khuṇ dị̂ h̄ịm
You look beautiful! (to a woman): คุณดูสวยจัง
khuṇ dū s̄wy cạng
You have a beautiful name: ชื่อคุณเพราะจัง
chụ̄̀x khuṇ pherāa cạng
This is my wife: นี่คือภรรยาของผม
nī̀ khụ̄x p̣hrryā k̄hxng p̄hm
This is my husband: นี่คือสามีของผม
nī̀ khụ̄x s̄āmī k̄hxng p̄hm
I enjoyed myself very much: ฉันสนุกมาก
c̄hạn s̄nuk māk
I agree with you: ฉันเห็นด้วย
c̄hạn h̄ĕn d̂wy
Are you sure?: คุณแน่ใจเหรอ
khuṇ næ̀cı h̄e rx
Be careful!: ระวัง
rawạng
Cheers!: ไชโย
chịyo
Would you like to go for a walk?: คุณอยากไปเดินเล่นไหม
khuṇ xyāk pị dein lèn h̄ịm
Holiday Wishes: ฝากความปราถนาดีมาในช่วงวันหยุด
f̄āk khwām prāt̄h nādī mā nı ch̀wng wạn h̄yud
Good luck!: โชคดี
chokh dī
Happy birthday!: สุขสันต์วันเกิด
s̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn keid
Happy new year!: สุขสันต์วันปีใหม่
s̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn pī h̄ım̀
Merry Christmas!: สุขสันต์วันคริสตร์มาส
s̄uk̄h s̄ạnt̒ wạn kh ri s̄tr̒ mās̄
Congratulations!: ยินดีด้วย
yindī d̂wy
Enjoy! (before eating): ทานให้อร่อยนะ
thān h̄ı̂ xr̀xy na
Bless you (when sneezing): ขอให้พระคุ้มครอง
k̄hx h̄ı̂ phra khûmkhrxng
Best wishes!: ขอแสดงความนับถือ
k̄hx s̄ædng khwām nạbt̄hụ̄x
Transportation: การขนส่ง
kār k̄hns̄̀ng
It's freezing: อากาศหนาวมาก
xākāṣ̄ h̄nāw māk
It's cold: อากาศหนาว
xākāṣ̄ h̄nāw
It's hot: อากาศร้อน
xākāṣ̄ r̂xn
So so: ยังงั้นยังงั้น
yạng ngận yạng ngận

We hope you found our collection of the most popular phrases in Thai useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai JobsPrevious lesson:

Thai Jobs

Next lesson:

Thai Numbers

Thai Numbers