Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Fruits & Vegetables

This is a list of fruits and vegetables in Thai. Knowing these plants can be helpful when shopping in a grocery store or even restaurant.

Lemons: มะนาว
manāw
Apples: แอปเปิ้ล
xæ ppeîl
Oranges: ส้ม
s̄̂m
Peaches: ลูกพีช
lūk phīch
Figs: ผลตระกูลมะเดื่อ
p̄hl trakūl madeụ̄̀x
Pears: ลูกแพร
lūk phær
Pineapples: สับประรด
s̄ạb pra rd
Grapes: องุ่น
xngùn
Strawberries: สตรอเบอรี่
s̄t rx be xrī̀
Bananas: กล้วย
kl̂wy
Watermelon: แตงโม
tængmo
Avocados: อโวคาโด
x wo khā do

Now here is the list of some commonly used vegetables:

Carrots : แครอท
khærxth
Corn: ข้าวโพด
k̄ĥāwphod
Cucumbers: แตงกวา
tængkwā
Garlic: กระเทียม
kratheīym
Lettuce: ผักกาดขาว
p̄hạk kād k̄hāw
Olives: มะกอก
makxk
Onions: หัวหอม
h̄ạw h̄xm
Peppers: พริกไทย
phrikthịy
Potatoes: มันฝรั่ง
mạnf̄rạ̀ng
Pumpkin: ฟักทอง
fạkthxng
Beans: ถั่ว
t̄hạ̀w
Tomatoes: มะเขือเทศ
mak̄heụ̄xtheṣ̄

The following sentences include some fruits and vegetables mentioned above to show you how you can use them in your daily conversation.

This fruit is delicious: ผลไม้ลูกนี้อร่อย
p̄hl mị̂ lūk nī̂ xr̀xy
Vegetables are healthy: ผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
p̄hạk mī prayochn̒ t̀x s̄uk̄hp̣hāph
I like bananas: ฉันชอบกล้วย
c̄hạn chxb kl̂wy
I don't like cucumber: ฉันไม่ชอบแตงกวา
c̄hạn mị̀ chxb tængkwā
Bananas taste sweet: กล้วยมีรสหวาน
kl̂wy mī rs̄ h̄wān
Lemons taste sour: มะนาวมีรสเปรี้ยว
manāw mī rs̄ perī̂yw

Now that you have learned the essentials about fruits and vegetables in Thai, you can view the rest of our lessons by clicking the "Next" button or check the side menu above to choose a specific topic.

Thai FoodPrevious lesson:

Thai Food

Next lesson:

Thai Animals

Thai Animals