Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Clothes

This is a list of clothes in Thai. This can enable you to describe what you are wearing or what dress you would like to purchase from a store.

Coat: เสื้อกันหนาว
s̄eụ̄̂x kạn h̄nāw
Dress: ชุดกระโปรง (noun), แต่งตัว (verb)
chud kraporng (noun), tæ̀ngtạw (verb)
Hat: หมวก
h̄mwk
Jacket: เสื้อแจ็คเก็ต
s̄eụ̄̂x cæ̆kh kĕt
Pants: กางเกง
kāngkeng
Shirt: เสื้อเชิ้ต
s̄eụ̄̂x cheît
Shoes: รองเท้า
rxngthêā
Socks: ถุงเท้า
t̄hungthêā
Underwear: ชุดชั้นใน
chud chận nı
Sweater: เสื้อกันหนาว
s̄eụ̄̂x kạn h̄nāw
Suit: สูท
s̄ūth
Tie: เนคไท
nekhthị
Belt: เข็มขัด
k̄hĕmk̄hạd
Gloves: ถุงมือ
t̄hungmụ̄x
Umbrella: ร่ม
r̀m
Wallet: กระเป๋าสตางค์
krapěā s̄tāngkh̒
Watch: นาฬิกา
nāḷikā
Glasses: แว่นตา
wæ̀ntā
Ring: แหวน
h̄æwn
Clothes: เสื้อผ้า
s̄eụ̄̂xp̄ĥā

Now we will see some of the expressions used above in a sentence. They could be used when trying new clothes or when complementing others.

These shoes are small: รองเท้าเหล่านี้คู่เล็ก
rxngthêā h̄el̀ā nī̂ khū̀ lĕk
These pants are long: กางเกงหล่านี้ขายาว
kāng keng h̄l̀ā nī̂ k̄hā yāw
I lost my socks: ฉันทำถุงเท้าหาย
c̄hạn thả t̄hungthêā h̄āy
She has a beautiful ring: เธอมีแหวนที่สวยงาม
ṭhex mī h̄æwn thī̀ s̄wyngām
Do you like my dress?: คุณชอบชุดของฉันไหม
khuṇ chxb chud k̄hxng c̄hạn h̄ịm
It looks good on you: มันดูดีบนตัวคุณ
mạn dū dī bn tạw khuṇ

After this short lessons about clothes in Thai. Let's check out the next lesson! So click the "Next" button. You can also choose your own topic from the menu above.

Thai TimePrevious lesson:

Thai Time

Next lesson:

Thai Food

Thai Food