Vocabulary

Phrases

Grammar

Thai Adverbs

This is a list of adverbs in Thai. This includes adverbs of time, place, manner and frequency. Which sums up most of what you need for daily use.

Now: เดี๋ยวนี้
deī̌ywnī̂
Later: ทีหลัง
thīh̄lạng
Tonight: คืนนี้
khụ̄n nī̂
Last night: เมื่อคืน
meụ̄̀x khụ̄n
This morning: เช้านี้
chêā nī̂
Yesterday: เมื่อวาน
meụ̄̀x wān
Today: วันนี้
wạn nī̂
Tomorrow: วันพรุ่ง นี้
wạn phrùng nī̂
Next week: สัปดาห์ ถัด ไป , อาทิตย์ หน้า
s̄ạpdāh̄̒ t̄hạd pị, xāthity̒ h̄n̂ā
Already: แล้ว , เรียบร้อย แล้ว
læ̂w, reīybr̂xy læ̂w
Recently: เมื่อไม่นานมานี้
meụ̄̀x mị̀ nān mā nī̂
Lately: เมื่อ เร็วๆ นี้
meụ̄̀x rĕw«nī̂
Soon: ในไม่ช้า , เร็วๆ นี้
nı mị̀ cĥā, rĕw«nī̂
Immediately: ในทันทีทันใด , เดี๋ยวนี้ , โดย ด่วย
nı thạnthī thạndı, deī̌ywnī̂ , doy d̀wy
Still: ยังคง
yạng khng
Yet: ยัง
yạng

After the above adverbs of time, now we move on to adverbs of place.

Here: ที่นี่
thī̀ nī̀
There: ที่นั่น
thī̀ nạ̀n
Everywhere: ทุกที่
thuk thī̀
Anywhere: ทุกแห่ง , ที่ไหน ก็ตาม
thukh̄æ̀ng, thī̀h̄ịn k̆tām

Now adverbs of manners, used to describe how something happens. They are usually placed after the main verb.

Carefully: รอบคอบ
rxbkhxb
Alone: ลำพัง
lảphạng
Very: มาก
māk
Really: จริงๆ
cring«
Quickly: อย่างรวดเร็ว
xỳāng rwdrĕw
Slowly: ช้า
cĥā
Almost: เกือบจะ
keụ̄xb ca
Together: ด้วยกัน
d̂wy kạn

These are adverbs of frequency, which are used to answer the question "how often?".

Always: เสมอ
s̄emx
Sometimes: บางครั้ง
bāng khrậng
Rarely: นานๆ
nān«
Never: ไม่เคย
mị̀ khey

We hope the adverbs lesson in Thai was useful to you. Let's move on to the next subject below. Or choose your own topic from the menu above.

Thai AdjectivesPrevious lesson:

Thai Adjectives

Next lesson:

Thai Plural

Thai Plural