Vocabulary

Phrases

Grammar

Slovene Imperative

Here are examples for the imperative in Slovene. This includes expressions of making requests, giving orders or simply asking someone to do something.

Go!: pojdi!
Stop!: ustavi se!
Don't Go!: ne odhajaj!
Stay!: Počakaj!
Leave!: Odidi!
Come here!: Pridi sem!
Go there!: Pojdi tja!
Enter (the room)!: Vstopi!
Speak!: Govori!
Be quiet!: Utihni!
Turn right: zavij desno
Turn left: zavij levo
Go straight: pojdi naravnost
Wait!: počakaj
Let's go!: pojdimo!
Be careful!: bodi previden!
Sit down!: Sedi!
Let me show you!: Naj ti pokažem
Listen!: Poslušaj
Write it down!: Napiši!

Now that you have explored the imperative in Slovene, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Slovene NegationPrevious lesson:

Slovene Negation

Next lesson:

Slovene Comparative

Slovene Comparative