Vocabulary

Phrases

Grammar

Marathi Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Marathi. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: बरेच दिवसात भेटला नाहीत
barēca divasāta bhēṭalā nāhīta
I missed you: मला तुझा विरह जाणवतो .
malā tujhā viraha jāṇavatō.
What's new?: नव काय आहे ?
Nava kāya āhē?
Nothing new: नेहमीचच आहे !
Nēhamīcaca āhē!
Make yourself at home!: घरच्यासारखी / घरच्यासारखा रहा !
Gharacyāsārakhī/ gharacyāsārakhā rahā!
Have a good trip: सहल सुखाची होवो !
Sahala sukhācī hōvō!
Do you speak English?: तुम्ही इंग्रजी बोलु शकता का ?
Tumhī iṅgrajī bōlu śakatā kā?
Just a little: थोडं थोडं!
Thōḍaṁ thōḍaṁ!
What's your name?: तुझ / तुमच नाव काय आहे ?
Tujha/ tumaca nāva kāya āhē?
My name is (John Doe): माझे नाव जॉन डो आहे
Mājhē nāva jŏna ḍō āhē
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: श्री / सौ / कु.
śrī/ sau/ ku.
Nice to meet you!: आपल्याला भेटुन आनंद झाला !
Āpalyālā bhēṭuna ānanda jhālā!
You're very kind!: तु / तुम्ही फार दयाळु आहेस / आहात .
Tu/ tumhī phāra dayāḷu āhēsa/ āhāta.
Where are you from?: तु कुठली आहेस ? / तु कुठला आहेस ? तुम्ही कुठले आहात (आदरार्थी) ?
Tu kuṭhalī āhēsa? / Tu kuṭhalā āhēsa? Tumhī kuṭhalē āhāta (ādarārthī)?
I'm from the U.S: मी युनायटेड स्टेट्समधुन आले / आलो आहे .
Mī yunāyaṭēḍa sṭēṭsamadhuna ālē/ ālō āhē.
I'm American: मी अमेरिकन आहे .
Mī amērikana āhē.
Where do you live?: तु कुठे रहातेस ? / तु कुठे रहातोस ? / तुम्ही कुठे रहाता ?
Tu kuṭhē rahātēsa? / Tu kuṭhē rahātōsa? / Tumhī kuṭhē rahātā?
I live in the U.S: मी यु.एस.मधे रहाते / रहातो .
Mī yu.Ēsa.Madhē rahātē/ rahātō.
Do you like it here?: तुला येथे आवडते का ?
Tulā yēthē āvaḍatē kā?
Who?: कोण ?
Kōṇa?
Where?: कोठे ?
Kōṭhē?
How?: कसे?
Kasē?
When?: केव्हा ? / कधी ?
Kēvhā? / Kadhī?
Why?: का?
Kā?
What?: काय ?
Kāya?
By train: आगगाडीने
Āgagāḍīnē
By car: गाडीने
gāḍīnē
By bus: बसने
basanē
By taxi: टॅक्सीने
ṭĕksīnē
By airplane: विमानाने
vimānānē
Malta is a wonderful country: माल्टा हा आश्चर्यकारक देश आहे .
mālṭā hā āścaryakāraka dēśa āhē.
What do you do for a living?: तुम्ही पोटापाण्यासाठी काय उद्योग करता ? / तु पोटापाण्यासाठी काय उद्योग करतेस / करतोस ?
Tumhī pōṭāpāṇyāsāṭhī kāya udyōga karatā? / Tu pōṭāpāṇyāsāṭhī kāya udyōga karatēsa/ karatōsa?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): मी शिक्षिका / शिक्षक , कलाकार / अभियंता आहे .
Mī śikṣikā/ śikṣaka, kalākāra/ abhiyantā āhē.
I like Maltese: मला माल्टातील लोक आवडतात
Malā mālṭātīla lōka āvaḍatāta
I'm trying to learn Maltese: मी माल्टीज भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतो / करते आहे
mī mālṭīja bhāṣā śikaṇyācā prayatna karatō/ karatē āhē
Oh! That's good!: फारच छान!
phāraca chāna!
Can I practice with you: मी तुझ्यासह सराव करु शकते / शकतो का ?
Mī tujhyāsaha sarāva karu śakatē/ śakatō kā?
How old are you?: तुझं वय काय?
Tujhaṁ vaya kāya?
I'm (twenty, thirty...) Years old: मी वीस / तीस / चाळीस... वर्षांची / चा आहे .
Mī vīsa/ tīsa/ cāḷīsa... Varṣān̄cī/ cā āhē.
Are you married?: तु विवाहित आहेस का ?तुम्ही विवाहित आहात का ?
Tu vivāhita āhēsa kā?Tumhī vivāhita āhāta kā?
Do you have children?: तुम्हाला / तुला अपत्यं / संतती आहेत / आहे का ?
Tumhālā/ tulā apatyaṁ/ santatī āhēta/ āhē kā?
I have to go: मला गेलेच पाहिजे.
Malā gēlēca pāhijē.
I will be right back!: मी लगेच परत येईन.
Mī lagēca parata yē'īna.
This: हा / ही / हे
Hā/ hī/ hē
That: तो / ती / ते
tō/ tī/ tē
Here: इथे
ithē
There: तिथे / तेथे
tithē/ tēthē
It was nice meeting you: तुम्हाला भेटुन आनंद झाला !
tumhālā bhēṭuna ānanda jhālā!
Take this!: याचा स्विकार करा !
Yācā svikāra karā!
Do you like it?: तुम्हाला / तुला हे आवडते का ?
Tumhālā/ tulā hē āvaḍatē kā?
I really like it!: मला हे अगदीच आवडते .
Malā hē agadīca āvaḍatē.
I'm just kidding: मी फक्त चिडवत आहे .
Mī phakta ciḍavata āhē.
I'm hungry: मला भुक लागली आहे .
Malā bhuka lāgalī āhē.
I'm thirsty: मला तहान लागली आहे .
Malā tahāna lāgalī āhē.
In The Morning: सकाळी
Sakāḷī
In the evening: संध्याकाळी
sandhyākāḷī
At Night: रात्री
rātrī
Really!: खरच !
kharaca!
Look!: पहा !
Pahā!
Hurry up!: त्वरा करा !
Tvarā karā!
What?: काय ?
Kāya?
Where?: कुठे ?
Kuṭhē?
What time is it?: आता काय वेळ झाली आहे ?
Ātā kāya vēḷa jhālī āhē?
It's 10 o'clock: आत्ता १० वाजले आहेत .
Āttā 10 vājalē āhēta.
Give me this!: मला हे दे !
Malā hē dē!
I love you: मी तुझ्यावर प्रेम करते / करतो .
Mī tujhyāvara prēma karatē/ karatō.
Are you free tomorrow evening?: उद्या संध्याकाळी तु मोकळा / मोकळी आहेस का ?
Udyā sandhyākāḷī tu mōkaḷā/ mōkaḷī āhēsa kā?
I would like to invite you for dinner: संध्याकाळी तुला जेवायला बोलावणे मला आवडेल .
Sandhyākāḷī tulā jēvāyalā bōlāvaṇē malā āvaḍēla.
Are you married?: तुमचे लग्न झाले आहे का ?
Tumacē lagna jhālē āhē kā?
I'm single: मी एकटी / एकटा (अविवाहित ) आहे .
Mī ēkaṭī/ ēkaṭā (avivāhita) āhē.
Would you marry me?: तु माझ्याबरोबर लग्न करशिल का?
Tu mājhyābarōbara lagna karaśila kā?
Can I have your phone number?: मला तुझा दुरध्वनी क्रमांक मिळेल का ?
Malā tujhā duradhvanī kramāṅka miḷēla kā?
Can I have your email?: मला तुझा इमेल मिळेल का ?
Malā tujhā imēla miḷēla kā?
You look beautiful! (to a woman): तु सुंदर आहेस !
Tu sundara āhēsa!
You have a beautiful name: तुझे नाव सुंदर आहे .
Tujhē nāva sundara āhē.
This is my wife: ही माझी पत्नी आहे .
Hī mājhī patnī āhē.
This is my husband: हा माझा नवरा / पती आहे .
Hā mājhā navarā/ patī āhē.
I enjoyed myself very much: मी स्वतः खूप आनंदात आहे
Mī svataḥ khūpa ānandāta āhē
I agree with you: मी तुमच्याशी सहमत आहे
mī tumacyāśī sahamata āhē
Are you sure?: तुला खात्री आहे ?
tulā khātrī āhē?
Be careful!: काळजी घे !
Kāḷajī ghē!
Cheers!: चीअर्स!
Cī'arsa!
Would you like to go for a walk?: तुला फिरायला / चालायला जायला आवडेल का ?
Tulā phirāyalā/ cālāyalā jāyalā āvaḍēla kā?
Holiday Wishes: सुट्टीच्या शुभेच्छा
Suṭṭīcyā śubhēcchā
Good luck!: शुभेच्छा!
śubhēcchā!
Happy birthday!: वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!
Vāḍhadivasācyā śubhēcchā!
Happy new year!: नूतन वर्षाभिनंदन!
Nūtana varṣābhinandana!
Merry Christmas!: ख्रिसमसच्या शुभेच्छा!
Khrisamasacyā śubhēcchā!
Congratulations!: अभिनंदन
Abhinandana
Enjoy! (before eating): मौज करा
mauja karā
Bless you (when sneezing): दीर्घायुषी व्हा
dīrghāyuṣī vhā
Best wishes!: शुभेच्छा!
śubhēcchā!
Transportation: वाहतुक / दळणवळण
Vāhatuka/ daḷaṇavaḷaṇa
It's freezing: हे गोठत आहे .
hē gōṭhata āhē.
It's cold: हे थंड आहे .
Hē thaṇḍa āhē.
It's hot: हे कडकडीत गरम आहे .
Hē kaḍakaḍīta garama āhē.
So so: यथातथा
Yathātathā

We hope you found our collection of the most popular phrases in Marathi useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Marathi JobsPrevious lesson:

Marathi Jobs

Next lesson:

Marathi Numbers

Marathi Numbers