Vocabulary

Phrases

Grammar

Lithuanian Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Lithuanian. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Ilgai nesimatėme
I missed you: Aš tavęs pasiilgau
What's new?: Kas naujo?
Nothing new: Nieko naujo
Make yourself at home!: Jauskis kaip namie!
Have a good trip: Geros kelionės
Do you speak English?: Ar tu kalbi angliškai?
Just a little: Tik truputį
What's your name?: Koks tavo vardas?
My name is (John Doe): Mano vardas (Džonas Dou)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Ponas.. / Ponia.. / Panelė..
Nice to meet you!: Malonu susipažinti!
You're very kind!: Tu labai malonus!
Where are you from?: Iš kur tu esi?
I'm from the U.S: Aš atvykau iš JAV
I'm American: Aš amerikietis
Where do you live?: Kur tu gyveni?
I live in the U.S: Aš gyvenu JAV
Do you like it here?: Ar tau čia patinka?
Who?: Kas?
Where?: Kur?
How?: Kaip?
When?: Kada?
Why?: Kodėl?
What?: Ką?
By train: traukiniu
By car: mašina
By bus: autobusu
By taxi: taksi
By airplane: lėktuvu
Malta is a wonderful country: Malta yra nuostabi šalis
What do you do for a living?: Kaip tu užsidirbi pragyvenimui?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Aš esu (mokytojas / menininkas / inžinierius)
I like Maltese: Man patinka maltiečiai
I'm trying to learn Maltese: Aš bandau išmokti maltiečių kalbą
Oh! That's good!: O! Tai gerai!
Can I practice with you: Ar galiu praktikuotis su tavimi?
How old are you?: Kiek tau metų?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Man (dvidešimt, trisdešimt) metų
Are you married?: Ar tu vedęs? (ištekėjusi)
Do you have children?: Ar turi vaikų?
I have to go: Man reikia eiti
I will be right back!: Aš netrukus grįšiu!
This: šis
That: tas
Here: čia
There: ten
It was nice meeting you: Buvo malonu susitikti
Take this! (when giving something): Paimk tai! (duodant ką nors)
Do you like it?: Ar tau tai patinka?
I really like it!: Man tikrai patinka!
I'm just kidding: Aš tik juokauju
I'm hungry: Aš alkanas
I'm thirsty: aš ištroškęs
In The Morning: ryte
In the evening: vakare
At Night: naktį
Really!: Tikrai!
Look!: Žiūrėk!
Hurry up!: Paskubėk!
What?: Ką?
Where?: Kur?
What time is it?: Kiek valandų?
It's 10 o'clock: Dabar yra 10 valandų
Give me this!: Duok tai man!
I love you: Aš tave myliu
Are you free tomorrow evening?: Ar tu laisvas rytoj vakare?
I would like to invite you for dinner: Aš norėčiau pakviesti tave vakarienės
Are you married?: Ar tu vedęs / ištekėjusi?
I'm single: Aš vienišas / vieniša
Would you marry me?: Ar tekėsi už manęs?
Can I have your phone number?: Ar gali duoti man savo telefono numerį?
Can I have your email?: Ar gali man duoti savo elektroninį paštą?
You look beautiful! (to a woman): Tu gražiai atrodai! (moteriai)
You have a beautiful name: Tu turi gražų vardą
This is my wife: Tai mano žmona
This is my husband: Tai mano vyras
I enjoyed myself very much: Man labai patiko
I agree with you: Aš sutinku su tavimi
Are you sure?: Ar tu įsitikinęs?
Be careful!: Būk atsargus!
Cheers!: Į sveikatą!
Would you like to go for a walk?: Ar norėtum išeiti pasivaikščioti?
Holiday Wishes: Atostogų linkėjimai
Good luck!: Sėkmės!
Happy birthday!: Su gimimo diena!
Happy new year!: Laimingų Naujųjų Metų!
Merry Christmas!: Linksmų Kalėdų!
Congratulations!: Sveikinimai!
Enjoy! (before eating): Skanaus! (prieš valgant)
Bless you (when sneezing): Į sveikatą (čiaudėjant)
Best wishes!: Geriausi linkėjimai!
Transportation: transportavimas
It's freezing: Stingdantis šaltis
It's cold: Šalta
It's hot: Karšta
So so: Pusėtinai

We hope you found our collection of the most popular phrases in Lithuanian useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Lithuanian JobsPrevious lesson:

Lithuanian Jobs

Next lesson:

Lithuanian Numbers

Lithuanian Numbers