Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Restaurant

These are expressions used in restaurants in Gujarati. Very useful when ordering from a menu in combination with our Gujarati Food list.

Where is there a good restaurant?: સારી રેસ્ટોરાં ક્યાં છે?
sārī rēsṭōrāṁ kyāṁ chē?
I'm vegetarian: હું શાકાહારી છું
Huṁ śākāhārī chuṁ
What's the name of this dish?: આ ડિશનું નામ શું છે?
ā ḍiśanuṁ nāma śuṁ chē?
Waiter / waitress!: વેઈટર / વેઈટ્રેસ!
Vē'īṭara/ vē'īṭrēsa!
May we have the check please?: શું અમે ચેક મેળવી શકીએ?
Śuṁ amē cēka mēḷavī śakī'ē?
It is very delicious!: આ ખૂબ સ્વાદિષ્ટ છે!
Ā khūba svādiṣṭa chē!
What do you recommend?: આપ (ખાવા માટે) શાની ભલામણ કરો છો?
Āpa (khāvā māṭē) śānī bhalāmaṇa karō chō?
The bill please!: કૃપા કરીને બિલ આપો!
Kr̥pā karīnē bila āpō!

The following items can be found in restaurants as well as kitchens. Which means it would be useful to memorize them.

Spicy: મસાલેદાર
Masālēdāra
Sweet: મીઠું
mīṭhuṁ
Salty: મીઠાવાળું
mīṭhāvāḷuṁ
Plate: થાળી
thāḷī
Fork: ફૉર્ક
phŏrka
Knife: ચપ્પુ
cappu
Spoon: ચમચી
camacī
Table: મેજ
mēja
Menu: વાનગી સૂચિ
vānagī sūci
Food: ખોરાક
khōrāka
Dessert: મધુર વાનગી
madhura vānagī
Water: પાણી
pāṇī
A cup of: નો કપ
nō kapa
A glass of: નો ગ્લાસ
nō glāsa
Salad: સલાડ
salāḍa
Soup: સૂપ
sūpa
Bread: બ્રેડ
brēḍa
Black pepper: કાળા મરી
kāḷā marī
Salt: મીઠું
mīṭhuṁ
Tip: ટિપ (વેઈટર માટે નાણાં)
ṭipa (vē'īṭara māṭē nāṇāṁ)
Napkin: નેપકિન
nēpakina

Hopefully these expressions of restaurant in Gujarati can help you order off the menu or ask waiters items you might need. Check our menu above to select another topic or click the "Next" button to view the next lesson.

Gujarati ShoppingPrevious lesson:

Gujarati Shopping

Next lesson:

Gujarati Travel

Gujarati Travel