Vocabulary

Phrases

Grammar

Danish Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Danish. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Det er længe siden vi mødtes
I missed you: Jeg har savnet dig
What's new?: Er der noget nyt?
Nothing new: Intet nyt
Make yourself at home!: Lad som du er hjemme!
Have a good trip: God rejse!
Do you speak English?: Taler du engelsk?
Just a little: Kun en smule
What's your name?: Hvad hedder du?
My name is (John Doe): Jeg hedder ( x x )
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Hr. / Fru / Frøken--
Nice to meet you!: Det var rart at træffe dig!
You're very kind!: Du er meget venlig!
Where are you from?: Hvor kommer du fra?
I'm from the U.S: Jeg kommer fra U.S.A.
I'm American: Jeg er amerikaner
Where do you live?: Hvor bor du?
I live in the U.S: Jeg bor i U.S.A.
Do you like it here?: Kan du lide at være her?
Who?: Hvem?
Where?: Hvor?
How?: Hvordan?
When?: Hvornår
Why?: Hvorfor
What?: Hvad?
By train: Med tog
By car: Med bil
By bus: Med rutebil / bus
By taxi: Med taxi
By airplane: Med fly
Malta is a wonderful country: Malta er et herligt land
What do you do for a living?: Hvad bestiller du til daglig?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Jeg er (lærer / kunstner / ingeniør)
I like Maltese: Jeg kan lide maltesisk
I'm trying to learn Maltese: Jeg prøver at lære maltesisk
Oh! That's good!: Ih! Det er flot!
Can I practice with you: Må jeg øve mig med dig?
How old are you?: Hvor gammel er du?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Jeg er (tyve, tredive) år gammel
Are you married?: Er du gift?
Do you have children?: Har du børn?
I have to go: Jeg bliver nødt til at gå
I will be right back!: Jeg kommer straks tilbage!
This: Dette / denne
That: Det / Den
Here: Her
There: Der
It was nice meeting you: Det var rart at træffe dig
Take this! (when giving something): Værs'go
Do you like it?: Kan du lide det?
I really like it!: Jeg kan rigtig godt lide det!
I'm just kidding: Jeg driller bare
I'm hungry: Jeg er sulten
I'm thirsty: Jeg er tørstig
In The Morning: Om morgenen
In the evening: Om aftenen
At Night: Om natten
Really!: Virkelig!
Look!: Se her!
Hurry up!: Skynd dig!
What?: Hvad?
Where?: Hvor?
What time is it?: Hvad er klokken?
It's 10 o'clock: Klokken er ti
Give me this!: Giv mig den
I love you: Jeg elsker dig
Are you free tomorrow evening?: Er du ledig i morgen aften?
I would like to invite you for dinner: Jeg vil gerne invitere dig til middag
Are you married?: Er du gift?
I'm single: Jeg er ugift
Would you marry me?: Vil du gifte dig med mig?
Can I have your phone number?: Må jeg få dit telefonnummer?
Can I have your email?: Må jeg få din mailadresse?
You look beautiful! (to a woman): Du ssr smuk ud
You have a beautiful name: Du har et smukt navn
This is my wife: Dette er min kone (hustru)
This is my husband: Dette er min mand
I enjoyed myself very much: Jeg morede mig vældig godt
I agree with you: Jeg er enig med dig
Are you sure?: Er du sikker på det?
Be careful!: Vær forsigtig!
Cheers!: Skål!
Would you like to go for a walk?: Har du lyst til en travetur?
Holiday Wishes: Lykønskninger på helligdagen
Good luck!: Held og lykke!
Happy birthday!: Til lykke på fødselsdagen
Happy new year!: Godt nyt år!
Merry Christmas!: Glædelig jul!
Congratulations!: Til lykke!
Enjoy! (before eating): Velbekomme!
Bless you (when sneezing): Prosit!
Best wishes!: De bedste ønsker!
Transportation: Transport
It's freezing: Det er hundekoldt
It's cold: Det er koldt
It's hot: Det er varmt
So so: Sådan da

We hope you found our collection of the most popular phrases in Danish useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Danish JobsPrevious lesson:

Danish Jobs

Next lesson:

Danish Numbers

Danish Numbers