Vocabulary

Phrases

Grammar

Gujarati Negation

This is a lesson about negation in Gujarati. This includes words or expressions used to form a negative form as opposted to the affirmative. For example "I don't understand".

No: ના

Nothing: કઇ નહી
ka'i nahī
Not yet: હમણા નહી / હજી નહી
hamaṇā nahī/ hajī nahī
No one: કોઈ નહી
kō'ī nahī
No longer: હ​વે નહી
ha​vē nahī
Never: ક્યારેય નહિં
kyārēya nahiṁ
Cannot: ન કરી શકો
na karī śakō
Should not: ન કરવું જોઈએ
na karavuṁ jō'ī'ē

The below examples demonstrate how to use the negation form in a sentence. Don't be shy to use of these expressions if you don't know something.

We don't understand: અમને સમજાતુ નથી
amanē samajātu nathī
I do not speak Japanese: હું જાપાનીઝ નથી બોલતી / બોલતો
huṁ jāpānījha nathī bōlatī/ bōlatō
I cannot remember the word: મને એ શબ્દ યાદ નથી આવતો
manē ē śabda yāda nathī āvatō
You should not forget this word: તમારે આ શબ્દ ભૂલ​વો ન જોઈએ / તમે આ શબ્દ ભૂલતા નહી
tamārē ā śabda bhūla​vō na jō'ī'ē/ tamē ā śabda bhūlatā nahī
No problem!: કોઈ વાંધો નહી!
kō'ī vāndhō nahī!
I don't know!: મને નથી ખબર​!
Manē nathī khabara​!
I'm not interested!: મને કોઇ રસ નથી!
Manē kō'i rasa nathī!
Don't worry!: ચિન્તા મત કરો!
Cintā mata karō!
This is wrong: આ ખોટુ છે
Ā khōṭu chē
This is not correct: આ સહી નથી / આ સાચુ નથી
ā sahī nathī/ ā sācu nathī
No one here speaks Greek: અહીંયા કોઇ પણ ગ્રીક ભાષા બોલતુ નથી
ahīnyā kō'i paṇa grīka bhāṣā bōlatu nathī
I'm not fluent in Italian yet: હું હજી સુધી અસ્ખલિત પ્રકારે ઈટાલીયન બોલી શકતો નથી
huṁ hajī sudhī askhalita prakārē īṭālīyana bōlī śakatō nathī

Now that you have explored the negation in Gujarati, let's move on to the next subject below. Or simply choose your own topic from the menu above.

Gujarati PrepositionsPrevious lesson:

Gujarati Prepositions

Next lesson:

Gujarati Imperative

Gujarati Imperative